Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Innkalling årsmøte 2016

Dagsorden for årsmøtet

1.Åpning

2.Konstituering

 valg av møteleder

 valg av to referenter

 valg av to personer til å undertegne referatet

 valg av tellekorps

3.Styrets årsberetning for 2015

4.Handlingsplan 2016-2017

5.Regnskap 2015 – legges frem muntlig

6.Budsjettforslag for 2016

7.Behandling av innkomne saker

8.Valg av nytt styre

9.Valg av valgkomite

10.Avslutning

  • Del denne siden: