Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Årsmøter

Årsmøte 2022

Innkalling og program 
Årsmelding 2021
Handlingsplan 2022/2023
Regnskap 2021 og budsjett 2022
Valgkomiteens innstilling 2022

 

Årsmøte 2021

Protokoll årsmøtet 2021
Innkalling og program 
Årsmelding 2020
Handlingsplan 2021/2022
Regnskap og budsjett
Valgkomiteens innstilling 2021

Årsmøte 2020

Protokoll årsmøtet 2020
Innkalling og program 
Årsmelding 2019
Handlingsplan 2020/2021
Regnskap 2019
Budsjett 2020
Valgkomiteens innstilling 2020

Årsmøte 2019

Protokoll årsmøtet 2019
Innkalling og program
pdf
Årsmelding 2018
Handlingsplan 2019/2020
Regnskap 2018
Budsjett 2019
Valgkomiteens innstilling 2019

 

Årsmøte 2018

Protokoll årsmøtet 2018
Innkalling og program

Årsmelding 2017
Handlingsplan 2018/2019
Regnskap 2017
Budsjett 2018
Valgkomiteens innstilling 2018

Årsmøte 2017

Årsmøte 2016

Årsmøte 2015

Årsmøte 2014

Årsmøte  2013

Årsmøte 2012

Årsmøte 2011

 

Årsmøte 2010

Årsmøte 2009

Årsmøtereferater tidligere år: