Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Åpent Zoom-møte om forskningsintegritet

Akademisk Forum inviterer til åpent Zoom-møte torsdag 20. januar 2022 kl. 16.00–17.30, om forskningsintegritet og systematisk opplæring av veiledere / forskningsledere ved UiO.

FORSKNINGSINTEGRITET OG SYSTEMATISK OPPLÆRING AV VEILEDERE / FORSKNINGSLEDERE VED UiO

Program:

1) Knut Ruyter, Vitenskapsombud ved UiO

Forskningsintegritet satt på prøve mellom individfeil og systemfeil.

Det er behov for klare standarder og systematisk opplæring av veiledere/forskningsledere. Noen betraktninger fra vitenskapsombudets rapportering til universitetsstyret.

2) Jens Petter Berg, Forskningsdekan, Medisinsk fakultet UiO

Veiledning av ph.d.-veilederne. Tiltak for å styrke veilederkompetansen ved Det medisinske fakultet, UiO.

Veiledning av ph.d.-kandidater til doktorgrad er en viktig del av karriereutviklingen som forsker i UH-sektoren. Relasjonen mellom veileder og kandidat har utviklet seg fra å være et ikke-regulert mester-svenn-forhold til organiserte ph.d.-programmer. I tillegg viser undersøkelser at veilederrelasjonen i økende grad inkluderer ikke bare faglig innhold, men også psykososiale forhold. Flere universiteter har både valgfrie og obligatoriske programmer for å styrke veilederkompetansen. Det medisinske fakultet, UiO har i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utviklet et e-læringsprogram for veiledere. Programmet inkluderer refleksjonsspørsmål som vil bli diskutert i egne seminarer for nye ph.d.-veiledere og for veiledere som vil ha veiledningsfaglig påfyll.

3) Spørsmål og diskusjon

ZOOM-LENKE:
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 611 3733 4997
Passcode: 237662

Alle er velkommen!

Vennlig hilsen

Johan F. Storm

På vegne av styret i AKADEMISK FORUM

Styret i AKADEMISK FORUM (tidl. Professorforeningen):
Mads Andenæs, Simen Gaure, Kaare M Gautvik, Bjørnar Hassel, Dag Olav Hessen, Janne Bondi Johannessen, Mariel Cristina Støen Einar Uggerud, Nina Witoszek, Anne Carine Østvold, Øyvind Østerud, Johan F. Storm (leder)

Har du spørsmål om arrangementet, kontakt Johan F. Storm, e-post

  • Del denne siden: