Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Hovedstyret har vedtatt å sette ned et ekspertutvalg for å bistå i oppfølgingen av arbeidet med gjennomgang av styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler.

Styringspolitikkutvalget oppnevnes frem til og med stortingsbehandlingen av saken i 2021.

Sammensetning:

Terje Fallmyr, førsteamanuensis og hovedtillitsvalgt ved Nord universitet
Ernst Nordtveit, professor ved Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder
Taran Thune, professor ved Universitetet i Oslo, TIK-senteret

Fra sekretariatet: avdelingssjef Bjørn T. Berg.

Mandat:

Styringspolitikkutvalget skal være et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i oppfølgingen av Kunnskapsdepartementets arbeid med gjennomgang av styringspolitikken for universiteter og høyskoler. Styringspolitikkutvalget skal særlig ivareta de ansattes perspektiv, ved å vektlegge arbeidsvilkår, rammevilkår for faglig arbeid, akademisk frihet samt medbestemmelse og medvirkning. Utvalget må sette seg inn i Forskerforbundets eksisterende politikk, men er ikke bundet av den i sine innspill. Utvalget bør ha representanter med kompetanse på forvaltningsrett, statsvitenskap/offentlig politikk og økonomi, foruten sektorkunnskap og noen med bred erfaring som tillitsvalgt i Forskerforbundet.

(HS-sak 78/19, 12.12.19)

  • Del denne siden: