Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nytt lønnssystem i staten

Hovedstyret har oppnevnt et ekspertutvalg som bistår i arbeidet med utforming av et nytt lønnssystem i staten. Ekspertutvalget ble oppnevnt i oktober 2019 og har fått sin funksjonstid forlenget til utgangen av 2022.

Sammensetning:

Kjell Erik Lommerud, professor og tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen
Hugues Verdure, førsteamanuensis og leder av lokallaget ved UiT Norges arktiske universitet
Mette Wik, førsteamanuensis og tidligere hovedtillitsvalgt ved NMBU
Gunnar Arisholm, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt
Lisbeth Aune, rådgiver og hovedtillitsvalgt ved NTNU

Fra sekretariatet: forhandlingssjef Jorunn Solgaard og seniorrådgiver Andreas Christensen.

Mandat:

Ekspertutvalget oppnevnes av og rapporterer til hovedstyret og skal virke frem til utgangen av 2022.

Ekspertutvalget skal bistå med å avklare aktuelle problemstillinger frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022.

I tillegg kan hovedstyret og styrets arbeidsutvalg ved behov gi konkrete bestillinger til ekspertutvalget.

Forhandlingssjefen er sekretær for og koordinerer ekspertutvalgets arbeid i henhold til fremdriften i partenes arbeid med å endre lønnssystemet i staten.

 

HS-sak 58/21 (06.09.21)

  • Del denne siden: