Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Senior-/spesialrådgiver innenfor tariff/forhandlinger (vikariat)

(08.01.22) Vi søker etter en erfaren medarbeider som ønsker å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i utdannings- og forskningssektoren. Dette fordi en av våre medarbeidere begynner i ny fast stilling utenfor Forskerforbundet og har søkt permisjon.

Stillingen er et års vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er plassert i tariffseksjonen som består av fire ansatte inkludert forhandlingssjefen. Seksjonen arbeider for å styrke og bedre arbeidsvilkår for forbundets medlemmer i offentlig og privat sektor ved å inngå og forvalte sentrale og lokale tariffavtaler. Seksjonen forbereder forbundets krav i de sentrale tariffoppgjørene. Andre arbeidsoppgaver i seksjonen er å gi råd og bistå tillitsvalgte i spørsmål om medbestemmelse, lønn og omstillinger.

Vi kan tilby et faglig sterkt og godt sosialt arbeidsmiljø med varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver blant annet knyttet til:

 • Bistand og rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer
 • Deltakelse i Unios forhandlingsutvalg
 • Deltakelse i partssammensatte grupper og utvalg
 • Inngåelse og vedlikehold av tariffavtaler
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Kurs- og foredragsvirksomhet
 • Lønnsforhandlinger for medlemmer

Vi søker primært etter en erfaren kollega med god kunnskap om ett eller flere tariffområder, og som selv har deltatt i forhandlinger på ulike nivå. Stillingen omfatter varierte arbeidsoppgaver med blant annet rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer, foredragsvirksomhet, forhandlinger og saksbehandling.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning og solid tallforståelse
 • Solid kunnskap om og erfaring med tariffavtaler og arbeidsrettslige spørsmål
 • Forståelse for forhandlinger og arbeidslivets spilleregler
 • Erfaring med rådgivning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsegenskaper

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingssjef Bjørn T. Berg, tlf. 995 74 264 eller forhandlingssjef Jorunn Solgaard, tlf. 993 85 442.

Søknad med CV sendes via FINN eller til . Søknadsfrist: 28. januar 2022.

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har 24.000 medlemmer, og sekretariatet har 43 ansatte. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

 • Del denne siden: