Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rådgiver i fagpolitisk seksjon (vikariat)

Vil du delta i arbeidet med å forbedre lønns- og arbeidsbetingelsene innenfor forskning og høyere utdanning – da har du muligheten nå! I fagpolitisk seksjon, i Forskerforbundets arbeidslivsavdeling, er det ledig et ett års vikariat som rådgiver.

Stillingen er lagt til fagpolitisk seksjon som består av fire ansatte inkludert fagsjefen. Fagpolitisk seksjon har ansvar for å utvikle og redegjøre for kunnskapsgrunnlaget for Forskerforbundets politikk. Dette omfatter forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål, herunder utredninger, undersøkelser, saksbehandling for hovedstyret, høringsuttalelser og aktuell statistikk. Til avdelingens oppgaver hører også lobby- og påvirkningsarbeid, deltakelse på lokale og sentrale kurs og arrangementer, bistand til lokallag og enkeltmedlemmer, samarbeid med andre aktører i sektoren og internasjonalt arbeid.

Rådgiveren vil kunne bli tildelt oppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområde, men arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til utredningsarbeid, dokumentasjon og analyse, utarbeidelse av høringsuttalelser og statistikk, og oppfølging av statsbudsjett.

Vi kan tilby et godt faglig miljø samt spennende og utfordrende oppgaver knyttet til utvikling og oppfølging av Forskerforbundets politikk.

Vi søker en engasjert og ansvarsfull rådgiver med gjennomføringsevne. Skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk samt selvstendighet i arbeidet vektlegges.

Kvalifikasjonskrav:

  • Høyere relevant utdanning på mastergradsnivå
  • Relevant erfaring fra utrednings- og analysearbeid
  • Erfaring fra, og god kunnskap om sektoren forskning og høyere utdanning
  • Erfaring fra organisasjonsarbeid
  • Gode samarbeidsegenskaper

Erfaring fra/kunnskap om forsknings- og formidlingsarbeid i arkiv-, biblioteks og museumssektoren vil tillegges vekt.

Stillingen innebærer noe kurs-, foredrag, -og reisevirksomhet.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og et trivelig arbeidsmiljø.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingssjef Bjørn T. Berg, tlf. 995 74 264 eller fagsjef/seksjonsleder Jorunn Dahl Norgård, tlf. 402 46 492.

Søknad med CV sendes via FINN eller til . Søknadsfrist: 12. desember 2021.

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har 24.000 medlemmer, og sekretariatet har 43 ansatte. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

  • Del denne siden: