Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Advokat

(05.07.21) Vi søker etter en advokat med solid kompetanse og erfaring innen arbeidsrett til ett års vikariat. Dette fordi en av våre advokater begynner i ny stilling, og har søkt permisjon.

Stillingen inngår i vår juridiske seksjon, som er en av tre seksjoner i Arbeidslivsavdelingen. Juridisk seksjon har i dag seks advokater.

Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til å bistå tillitsvalgte og medlemmer i arbeidsrettslige spørsmål. Du vil i det vesentlige arbeide med saker knyttet til statsansatteloven, arbeidsmiljøloven og universitets- og høyskoleloven. Stillingen innebærer generell saksbehandling, utarbeiding av høringer og styresaker, opplæring av tillitsvalgte og prosedyre for retten. Arbeidet vil også innebære en del kurs- og foredragsvirksomhet, slik at du må påregne noe reisevirksomhet.

Vi søker en person med

 • Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.
 • God kunnskap om arbeidsrett og erfaring med behandling av personalsaker.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.

Dessuten vil vi vektlegge kunnskap om/erfaring med

 • Pensjon.
 • Opphavsrett.
 • Undervisnings- og forskningssektoren.
 • Offentlig forvaltning.
 • Fagforenings/organisasjonsarbeid.
 • Tariffrettslige spørsmål

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og gunstig ferieordning.

Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til fagsjef/advokat Ann Turid Opstad, tlf. 924 28 106 eller avdelingssjef Bjørn T. Berg, tlf. 995 74 264.

Søknad med CV sendes til eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. Søknadsfrist: 6. august 2021

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har om lag 24.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

 • Del denne siden: