Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Dagens hjernefakta / Brain Facts of the Day

Serien "Dagens hjernefakta" ble presentert på Facebooksiden til Hjernekraftverk i juli 2015. Hjernen er vår viktigste ressurs. Den fortjener oppmerksomhet!

"Brain Facts of the Day" were presented on the Facebook page for the Brain Power Initiative during July 2015. The brain is our greatest asset. It deserves attention!

Se www.facebook.com/Hjernekraftverk

(29.07.15) Hjernekraften er avgjørende for fremtidig verdiskapning og velferd, likevel er Norge dårligst i Norden til å investere i forskning. Dette må forandres. Hjernekraften fortjener bedre vilkår!

Brain power is crucial for future value creation and welfare, yet Norway invest less than all other Nordic countries in research. This must change. Brain power deserves better conditions!

 

(27.07.15) Dagens hjernefakta: Å ha større hjerne gjør deg ikke smartere. Hjernen er vår viktigste ressurs. Den fortjener vår oppmerksomhet 

Brain Fact of the Day: Having a bigger brain does not make you smarter. The brain is our greatest asset. It deserves attention!

 

(25.07.15) Dagens hjernefakta: Det er vitenskapelig bevist at selv en liten dose med makt forandrer hvordan en persons hjerne opererer, og får evnen til empati til å minke.

Brain Fact of the Day: It is scientifically proven that even a small dose of power changes how a person's brain operates, and decreases the ability to emphatize.

 

(23.07.15) Dagens hjernefakta: Blir du full nok mister hjernen midlertidig evnen til å opprette nye minner. Du har altså ikke glemt hva som skjedde, minnet ble aldri skapt.

Brain Fact of the Day: When you get sufficiently drunk, the brain temporarily loses the ability to create new memories. So you have not forgotten what happened, the memory was never created.

 

(21.07.15) Dagens hjernefakta: Når du lukter på sjokolade øker theta-hjernebølgene og trigger avslapning.

Brain Fact of the Day: When you smell chocolate, theta brain waves increase and trigger relaxation.

 

(19.07.15) Dagens hjernefakta: Det skjer mer enn 100.000 kjemiske reaksjoner i hjernen din hvert sekund.

Brain Fact of the Day: Every second, more than 100.000 chemical reactions happen in your brain.

 

(17.07.15) Dagens hjernefakta: Det fins 160 000 km blodkar i hjernen din. Det er nok til å surre dem 4 ganger rundt jordkloden!

Brain Fact of the Day: There are 160 000 km of blood vessels in your brain. Enough to wrap them 4 times around the world.

 

(15.07.15) Dagens hjernefakta: Du kan se nesen din hele tiden, men hjernen din velger å ignorere den.

Brain Fact of the Day: You can see your own nose the whole time, but your brain chooses to ignore it.

 

(13.07.15) Dagens hjernefakta: Hjernens hukommelse tilsvarer mellom 10 og 100 terrabytes. Det tilsvarer ca 1500 iphoner.

Brain Fact of the Day: The brain's memory equals between 10 and 100 terrabytes, or approximately 1500 iPhones.

 

(11.07.15) Dagens hjernefakta: Hjernen føler ingen smerte. Når du får dundrende hodepine er det alt annet enn hjernen som skriker etter smertestillende.

Brain Fact of the Day: The brain feels no pain. When you get a splitting headache, it is anything but the brain screaming for painkillers.

 

(09.07.15) Dagens hjernefakta: Den delen av hjernen som styrer seksuell drift er 2,5 ganger større hos menn.

Brain Fact of the Day: The part of the brain that controls sexual drive is 2.5 times bigger in men.

 

(07.07.15) Dagens hjernefakta: Hjernen din sender flere meldinger hver dag enn alle telefoner i verden.

Brain Fact of the Day: Your brain sends more messages every day than all the phones in the world.

 

(06.07.15) Dagens hjernefakta: Du kan ikke kile deg selv fordi hjernen skiller mellom ventet og uventet berøring.

Brain Fact of the Day: You can not tickle yourself because your brain distinguishes between expected and unexpected touching.

 

(03.07.15) Dagens hjernefakta: Hjernen består av ca. 60% fett, og er det feteste organet i kroppen din.

Brain Fact of the Day: The brain consists 60 % of fat, and it is the fattest organ in your body.

 

(01.07.15) Norge er dårligst i Norden når det gjelder investering i forskning. Den norske hjernekraften må styrkes.
Hjernen er vår viktigste ressurs. Den fortjener vår oppmerksomhet!

Norway invest less than all other Nordic countries in research. Norwegian brain power must be strengthened.
The brain is our greatest asset. It deserves attention!

Den norske hjernekraften må styrkes.


  • Del denne siden: