Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014

Til alle medlemmer i Forskerforbundet: Forskerforbundet kunngjør med dette Hjernekraftprisen 2014. Send oss din fortelling om betydningen av FoU-arbeid! Svarfrist 9. november 2014.

22.08.2014

Hjernekraftprisen 2014

(Hjernekraftprisen 2014) Forskerforbundet

Hjernekraftprisen ble opprettet i 2013. Formålet med prisen er å synliggjøre betydningen av forskning og utviklingsarbeid (FoU) for arbeids- og samfunnslivet – lokalt, regionalt, nasjonalt, globalt. Prisen er en formidlingspris og alle medlemmer kan sende inn bidrag uavhengig av stilling og arbeidssted. Forskerforbundet inviterer derfor alle medlemmer til å sende inn en fortelling om egen eller andres FoU-aktivitet som formidler den godt til et allment publikum. Les mer om Hjernekraftprisen og tildelingen i 2013 her.

Bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medier; i form av en kronikk, et essay, en video, i bilder eller på andre måter som er egnet til å få frem betydningen av FoU-aktivitet. Innsendte tekstbidrag må ikke overstige 6000 tegn inkludert mellomrom, og bidrag i andre medier må være i sammenlignbart omfang.

En jury vil kåre de beste bidragene, og disse vil bli premiert.

Prisen er en del av Forskerforbundets pågående kampanje Hjernekraftverk som skal synliggjøre betydningen FoU og kunnskapsutvikling har for vår fremtid, både innen velferd, næringsliv og samfunnsutvikling. For Norge er det viktig at forskning løftes opp i politikkens førstedivisjon. Det må etableres en forståelse for at FoU og kunnskap er den viktigste investeringen i vår fremtid.

Hjernekraftprisen skal øke forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av FoU og kunnskap. Alle innsendte bidrag vil derfor kunne bli brukt i forbindelse med vår Hjernekraftverk-kampanje. Med ditt bidrag blir det mer og bedre hjernekraft!

Retningslinjer for Hjernekraftprisen:

  1. Prisen skal fremme norsk hjernekraft og forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av investering i FoU og kunnskap.
  2. Mottakere av prisen skal være medlemmer av Forskerforbundet som evner å formidle betydningen av egen eller andres FoU-aktivitet.
  3. Prisen blir tildelt på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede samt om bidraget kommuniseres bra til et allment publikum.
  4. En jury oppnevnt av Hovedstyret i Forskerforbundet vil kåre en eller flere prisvinnere.
  5. Det er avsatt 100 000 kroner til prisen som juryen fordeler blant vinnerne.
  6. Prisen blir delt ut på et eget arrangement og kunngjort på Forskerforbundets nettsider.

Bidrag sendes eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen søndag 9. november 2014.

Med vennlig hilsen
Petter Aaslestad
leder

  • Del denne siden: