Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskningspolitisk seminar 2019

(13.08.19) Vi ønsker velkommen til forskningspolitisk seminar tirsdag 12. november 2019 på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass. Vi åpner for påmelding i september. Sett av dagen!

Forskningspolitisk seminar

(Forskningspolitisk seminar)

Årets seminar har fått tittelen

Kan forskning redde verden?

Bærekraftig forskning i det postfaktuelle samfunn

FNs klimapanel og naturpanel har kommet med sterke og alarmerende rapporter om utfordringer for vår felles klode. Politikere og ulike andre samfunnsaktører synes å ha tro på at ny forskning skal sikre en bærekraftig framtid for kloden og nasjonen.

Vi spør om det er realistisk at forskningen kan redde verden, og hva som i så fall må til i form av ressurser og infrastruktur? Er vi villige til å gjøre nødvendige endringer i vår måte å leve på og drive næringsvirksomhet på i tråd med forskningsbasert kunnskap? Vi vil også utfordre forskningssektoren selv på hvordan forskningen kan utføres mer bærekraftig.

Endelig program blir offentliggjort seinere. Her er noen smakebiter:

Del 1: Etter FNs klimapanel og naturpanel – hva vet vi og hva må vi gjøre?

  • Hva er regjeringens plan for å redde verden med forskning?
  • Hva må forskningssektoren gjøre?
  • Er oljeforskning bærekraftig?

Del 2: På vei mot det postfaktuelle samfunn? Forskerne og ansvaret

  • Politikk og forskning: Akademisk frihet, faktagrunnlag, samfunnsoppdrag, debattklima
  • Media og forskning: Dine fakta og mine fakta

På seminaret møter du blant andre

fysiker og klimaforsker Bjørn Samset, forskningsleder ved CICERO
Ivar Baste, seniorrådgiver i Miljødirektoratet og styremedlem i FNs naturpanel
forskningsminister Iselin Nybø (V)
Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi og tidligere rektor ved BI
adm. direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen
rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen
professor og oljeforsker Martin Fernø (UiB)
Merete Vadla Madland, oljeforsker og prorektor ved Universitetet i Stavanger
stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG)
Rikard Gaarder Knutsen, statssekretær (Frp) i Olje- og energidepartementet
leder for Scholars at Risk Norge, Karen-Lise S. Knudsen (UiA)
Hans Petter Graver, professor i jus (UiO) og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi
adm. direktør Norunn Myklebust (Norsk institutt for naturforskning / NINA),
professor Elisabeth Staksrud (UiO), leder for nasjonal forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag (NESH)
Bente Kalsnes, medieforsker og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania
Professor Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

Seminaret arrangeres i år på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass i Oslo; tirsdag 12. november (kl. 10–15).

Vi åpner for påmelding i september. Sett av dagen!

  • Del denne siden: