Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Forskningspolitisk seminar 2015

(17.11.15) Forskerforbundet arrangerte forskningspolitisk seminar tirsdag 17. november 2015 på Hotell Bristol i Oslo. Tittel på årets seminar var «Akademisk frihet under press?». Her kan du lese presentasjonene fra seminaret.

Akademisk frihet er et grunnleggende akademisk ideal, som skal sikre uavhengighet og høy kvalitet på forskning og utdanning. Hvor står den akademiske friheten i dag og hvordan kan vi ivareta den i møte med endrede rammevilkår som følge av økende eksternfinansiering, politiske prioriteringer og økt vekt på kunnskapens nytteverdi?

Presentasjoner fra seminaret

The Realities of Academic Freedom in Norway
Presentasjon av hovedfunn fra europeisk undersøkelse av akademisk frihet.
Professor Terrence Karran, University of Lincoln

Akademisk frihet ved norske universiteter og høyskoler åtte år etter lovendringen
Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo

Akademisk frihet i et europeisk perspektiv
Jens Vraa-Jensen, Chair of European Higher Education and Research Standing Committee (HERSC)

Akademisk frihet i et oppdragsmarked
Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF

Forskningsrådet og akademisk frihet
Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd

Les om seminaret på Forskerforum.no: Forskere forteller om mobbing og sanksjoner

Forskerforbundet har arrangert forskningspolitisk seminar hver høst siden 1970-tallet. Seminaret er en av de største møteplassene for forskningspolitisk debatt og samler representanter fra alle deler av forskningssektoren.

Vi ønsker velkommen til nytt forskningspolitisk seminar tirsdag 15. november 2016.
Sett av datoen!
#forskpol16

  • Del denne siden: