Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Chiara ble medlem nr 18 000

Chiara Consolaro, postdoktor ved Universitetet i Tromsø, ble Forskerforbundets medlem nummer 18 000 da hun nylig meldte seg inn. Vi gratulerer!

18.11.2011

Chiara Consolaro er 35 år gammel og postdoktor ved Institutt for geologi på UiT. Hun er italiensk og kom til Norge i 2009 da hennes mann fikk jobb ved UiT. Etter hvert fikk hun selv en postdoktorstilling ved UiT. Om hvorfor hun valgte å melde seg inn i Forskerforbundet, sier hun:

– Jeg meldte meg inn i Forskerforbundet fordi jeg synes det er viktig å være med i en fagforening som kan hjelpe meg i tilfelle jeg får problemer i arbeidsforholdet. Det gir styrke å ha en solid organisasjon i ryggen. En annen grunn til at jeg meldte meg inn er at Forskerforbundet har et godt forsikringstilbud til medlemmene.

På bildet overrekker Forskerforbundets generalsekretær Sigrid Lem (t.h.) et reisestipend på 10 000 kr til Chiara Consolaro for å markere at hun ble vårt medlem nummer 18 000. Forskerforbundet gratulerer!

In English:

Chiara is Forskerforbundet's member number
18 000

Chiara Consolaro, postdoctoral fellow at the University of Tromsø (UiT), became Forskerforbundet's member number 18 000 when she recently decided to join as a member. Our congratulations!

Chiara Consolaro (35) is employed as a postdoctoral fellow at UiT's Department of Geology. She is Italian and came to Norway in 2009 when her husband got a job at UiT. After a while, she also got a postdoctoral fellowship at UiT. Why did she decide to join the Norwegian Association of Researchers (Forskerforbundet)?

– I joined Forskerforbundet because I think is important to join a union that can help you and support you if some problems about the job arise and because to be represented by a strong organization gives you more strength. Another reason is because being a member of Forskerforbundet gives you the right to have a basic insurance policy and I think this is really convenient.

In the photo, Forskerforbundet's General Secretary Sigrid Lem (right) is handing a travel grant of NOK 10.000 to Chiara Consolaro, congratulating her for being our member number 18 000.

Foto: Tore Brattli