Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Krever bedre kår for forskning og utdanning i Europa

Rammevilkårene for høyere utdanning og forskning er under press i mange europeiske land. Nå oppfordrer Forskerforbundet kunnskapsministeren til å finne en løsning sammen med sine europeiske kolleger på ministermøtet i Jerevan 14.-15. mai 2015.

06.05.2015

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Grunnfinansieringen til forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner kuttes ned, med mindre forutsigbarhet, dårligere arbeidsvilkår og underminering av den akademiske friheten som konsekvens.

– Norge har vært forskånet for de mest negative konsekvensene av den økonomiske krisen i Europa de siste årene. Derfor har vi også et forsknings- og utdanningssystem som ikke er rammet like hardt som andre europeiske land, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar.

– Vi ser likevel at flere av utviklingstrekkene også kommer til Norge. Grunnfinansieringen til våre akademiske institusjoner er under press, mens stadige reformer og krav om å skaffe eksterne forskningsmidler utfordrer forutsigbarheten og muligheten det vitenskapelige personalet har til å drive kritisk og uavhengig forskning.

Forskerforbundet slutter seg derfor til denne oppfordringen fra den europeiske sammenslutningen av fagforeninger innen høyere utdanning og forskning (ETUCE) om mobilisering i forkant av Bologna-ministermøtet i Jerevan 14.-15. mai 2015:

ETUCE: Mobilisering for å heve statusen til ansatte i forskning og høyere utdanning i Europa

Med bakgrunn i situasjonen for høyere utdanning og forskning i Europa og i det enkelte europeiske land, oppfordrer ETUCE (European Trade Union Committee for Education) alle ansatte i høyere utdanning og forskning i de respektive landene til å mobilisere i dagene før ministermøtet om Bolognaprosessen i Jerevan 14.-15. mai 2015.

ETUCE fordømmer

  • Økningen i usikre tilsettingsforhold, inkludert korte kontrakter, og dårligere og dårligere arbeidsvilkår
  • Tap av akademisk frihet
  • At den offentlige forskningsfinansieringen synes å være under angrep.

ETUCE ber EUs institusjoner og hvert europeisk land om å iverksette tiltak for

  • Solidaritet innen EU og i hele Europa for en god og formålstjenlig utvikling av høyere utdanning og forskning;
  • En ambisiøs, flerårig rekrutteringsplan for ansatte i høyere utdanning og forskning, basert på forutsigbarhet og trygghet;
  • En betydelig økning i basisfinansiering for forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner;
  • En politikk for utvikling av alle områder av forskning, som garanterer mangfold i fag og i tilnærminger til forskning, respekt for forskningsmetoder, sammen med passende tidsrammer og akademisk frihet for enkeltpersoner og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner;
  • En politikk for å avskaffe forskjellsbehandling, spesielt kjønnsrelaterte forskjeller;
  • Gjenoppretting og utvikling av demokratiske organer og en lagånd innenfor høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

ETUCE er den europeiske grenen av den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). ETUCE er lærernes sosiale partner på europeisk nivå og en forsvarer av lærernes interesser overfor EU-kommisjonen. ETUCE ble etablert i 1977.

ETUCE representerer 131 lærerforbund med til sammen 11 millioner medlemmer i 48 land i Europa. Forskerforbundet er medlem i EI og ETUCE.

Mer informasjon på ETUCEs nettsted: csee-etuce.org

  • Del denne siden: