Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Fakta om Forskerforbundet

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere, med 21 500 medlemmer. Vi organiserer studenter og ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Våre medlemmer er ansatt i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer, arkiver, helseforetak og i offentlig forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning.

Forskerforbundets medlemstall er økende, og våren 2017 passerte vi 21 000 medlemmer.

Noen fakta om oss (tall per 1. januar 2017):

  • Forskerforbundet er organisert etter en tjenestemannsmodell og medlemmene er direktemedlemmer i Forskerforbundet.
  • Vi oppretter lokallag på alle arbeidsplasser der vi har minst tre medlemmer.
  • Vi har ca. 300 lokallag, varierende i størrelse fra tre til 2 000 medlemmer.
  • Vi har ikke fylkeslag eller annen regional organisering.
  • Av våre 21 000 medlemmer er 17 500 yrkesaktive, 1 000 studenter og 1 700 pensjonister.
  • 54 % av medlemmene våre er kvinner. For bare 15 år siden var kvinneandelen 40 %.
  • 74 % av medlemmene er statsansatte, 3 % kommuneansatte og 23 % arbeider i privat sektor.
  • 71 % er ansatt i vitenskapelig stilling, 23,5 % i administrativ stilling, 3,3 % i tekniske stillinger og 2,2 % i bibliotekarstillinger.
Arbeidssted (tall oppdatert per 1. januar 2017)
 Antall medlemmer Prosent
Universitet / vitenskapelig høyskole
8 008 46 %
Høyskole 3 022
17 %
Forskningsinstitutt
2 391
14 %
Arkiv, bibliotek, museum 1 304 8 %
Sykehus og helseforetak 1 050
6 %
Kommune / fylkeskommune 444
3 %
Offentlig forvaltning / øvrige arbeidssteder
1 201
7 %

Forskerforbundet er tilsluttet Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

Forskerforbundet er medlem i Education International og ETUCE.

Forskerforbundet er også medlem i SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond.

Forskerforbundet har en samarbeidsavtale med Amnesty International Norge siden høsten 2010.

Forskerforbundet er tilsluttet nettverket Scholars at Risk (SAR) som støttemedlem siden 2016.

Forskerforbundets engelske navn er Norwegian Association of Researchers (NAR).

Forskerforbundets nordsamiske navn er Dutkiidsearvi.

  • Del denne siden: