Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fakta om Forskerforbundet

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere, med over 22 500 medlemmer. Vi organiserer studenter og ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Våre medlemmer er ansatt i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer, arkiver, helseforetak og i offentlig forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning.

Forskerforbundets medlemstall er økende, og i februar 2018 passerte vi 22 000 medlemmer.

Noen fakta om oss (tall per 1. januar 2018):

  • Forskerforbundet er organisert etter en tjenestemannsmodell og medlemmene er direktemedlemmer i Forskerforbundet.
  • Vi oppretter lokallag på alle arbeidsplasser der vi har minst tre medlemmer.
  • Vi har ca. 300 lokallag, varierende i størrelse fra tre til 2 000 medlemmer.
  • Vi har ikke fylkeslag eller annen regional organisering.
  • Av våre 22 000 medlemmer er 18 000 yrkesaktive, 1 400 studenter og 1 800 pensjonister.
  • 55 % av medlemmene våre er kvinner. For bare 15 år siden var kvinneandelen 40 %.
  • 74 % av medlemmene er statsansatte, 3 % kommuneansatte og 23 % arbeider i privat sektor.
  • 71,5 % er ansatt i vitenskapelig stilling, 23,2 % i administrativ stilling, 3,3 % i tekniske stillinger og 2 % i bibliotekarstillinger.
Arbeidssted (tall oppdatert per 1. januar 2018)
 Antall medlemmer Prosent
Universitet / vitenskapelig høyskole
8 044 45 %
Høyskole 3 257
18 %
Forskningsinstitutt
2 430
14 %
Arkiv, bibliotek, museum 1 355 8 %
Sykehus og helseforetak 1 056
6 %
Kommune / fylkeskommune 450
3 %
Offentlig forvaltning / øvrige arbeidssteder
1 322
7 %

Forskerforbundet er tilsluttet Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

Forskerforbundet er medlem i Education International og ETUCE.

Forskerforbundet er også medlem i SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond.

Forskerforbundet har en samarbeidsavtale med Amnesty International Norge siden høsten 2010.

Forskerforbundet er tilsluttet nettverket Scholars at Risk (SAR) som støttemedlem siden 2016.

Forskerforbundets engelske navn er Norwegian Association of Researchers (NAR).

Forskerforbundets nordsamiske navn er Dutkiidsearvi.

  • Del denne siden: