Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fakta om Forskerforbundet

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere, med nærmere 24 000 medlemmer. Vi organiserer studenter og ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Våre medlemmer er ansatt i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer, arkiver, helseforetak og i offentlig forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning.

Forskerforbundets medlemstall er økende, og ved inngangen til 2021 nærmer vi oss 24 000 medlemmer.

Noen fakta om oss (tall per 1. januar 2021):

  • Forskerforbundet er organisert etter en tjenestemannsmodell og medlemmene er direktemedlemmer i Forskerforbundet.
  • Vi oppretter lokallag på alle arbeidsplasser der vi har minst tre medlemmer.
  • Vi har ca. 270 lokallag, varierende i størrelse fra tre til 2 000 medlemmer.
  • Vi har ikke fylkeslag eller annen regional organisering.
  • Av våre 23 780 medlemmer per 1.1.2021 er 19 570 yrkesaktive, 1 230 studenter og 2 200 pensjonister.
  • 56 % av medlemmene våre er kvinner. For 20 år siden var kvinneandelen 40 %.
  • 73 % av medlemmene er statsansatte, 3,5 % kommuneansatte og 23 % arbeider i privat sektor.
  • 72 % er ansatt i vitenskapelig stilling, 23 % i administrativ stilling, 3 % i tekniske stillinger og 2 % i bibliotekarstillinger.
Arbeidssted (tall oppdatert per 1. januar 2021)
 Antall medlemmer Prosent
Universitet / vitenskapelig høyskole
10 648
54 %
Forskningsinstitutt 2 524
13 %
Høyskole
1 888
10 %
Offentlig forvaltning / øvrige arbeidssteder 1 471
8 %
Arkiv, bibliotek, museum 1 397
7 %
Helseforetak og sykehus 1 130
6 %
Kommune / fylkeskommune 518
3 %

Forskerforbundet ble stiftet 8. februar 1955 som Fellesrådet for vitenskapelige tjenestemenn.

Forskerforbundet er tilsluttet Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

Forskerforbundet er medlem i AKS, Akademisk Studieforund.

Forskerforbundet er medlem i Education International og ETUCE.

Forskerforbundet er medlem i SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond.

Forskerforbundet er tilsluttet nettverket Scholars at Risk (SAR) som støttemedlem.

Forskerforbundet har en samarbeidsavtale med Amnesty International Norge.

Forskerforbundets engelske navn er Norwegian Association of Researchers (NAR).

Forskerforbundets nordsamiske navn er Dutkiidsearvi.

  • Del denne siden: