Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Studentutvalget

Forskerforbundet skal velge et nytt studentutvalg for 2020–2021. Vi søker kandidater til leder og nestleder av utvalget, samt lokale representanter ved studiestedene.

Sammensetningen av studentutvalget vil avhenge av hvor mange som viser interesse for å engasjere seg.

Studentutvalget velges på digital studentkonferanse 23. august 2020.

Oppgaver:

 • Komme med innspill til rekrutteringstiltak rettet mot studenter.
 • Bidra til å utforme forbundets studentpolitikk.
 • Deltakelse og bidrag til kurs og stand.
 • Bidra til å jobber med å finne prioriterte satsningsområder for studentene det kommende året.
 • Bidra til å utvikle et godt medlemstilbud for studentene.
 • Representere Forskerforbundet i Unio-studentene

Vi ønsker studentrepresentanter som:

 • er utadvendte og serviceorienterte
 • har minimum halvannet år igjen av studiene
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • har erfaring fra organisasjonsarbeid

Vervene honoreres, samt at du får muligheten til å delta på kurs i regi av Forskerforbundet hvor du kan opparbeide deg kunnskap om forbundet og våre muligheter. Funksjonsperioden er 01.09.2020 – 01.04.2021.

Alle studentmedlemmer kan stille til valg. Vi håper mange velger å stille slik at vi får et godt studentutvalg, og vi søker representanter i hele landet.

Kandidater melder sin interesse ved å ta kontakt med sittende studentutvalgsleder Caroline Erviksæter, .

 • Del denne siden: