Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Uravstemning om offentlig tjenestepensjon

Uravstemningen om ny tjenestepensjon ble gjennomført i perioden 24. april til 15. mai 2018 kl. 16.

15.05.2018

Uravstemning pensjon 2018

(Uravstemning pensjon 2018)

In English: Referendum on new pension agreement

Om gjennomføringen av uravstemningen:

Unio ble sammen med LO, YS og Akademikerne 3. mars 2018 enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et anbefalt forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Det er dette forslaget vi nå ber medlemmene ta stilling til gjennom uravstemning.

Unio og hovedstyret i Forskerforbundet anbefaler medlemmene å stemme ja til avtalen. Vi vil understreke at en samlet arbeidstakerside anbefaler avtalen fordi den gir en god og solidarisk pensjon for offentlig ansatte.

Det er utarbeidet et uravstemningsdokument som redegjør nærmere for den nye offentlige tjenestepensjonen.

Hvem kan avgi stemme?

Alle yrkesaktive medlemmer i Forskerforbundet som er ansatt i offentlig sektor.
Det vil si ansatte i stat og kommune, samt ansatte i øvrige virksomheter med offentlig tjenestepensjon.

Hvordan stemmer jeg?

Uravstemingen foregår elektronisk. Alle stemmeberettigede medlemmer skal ha fått en e-post med en lenke til avstemningssiden. Lenken er unik for hver person og kan ikke videresendes. Ta kontakt med oss dersom du ikke har fått e-posten, eller har slettet den ved en feil.

Kontaktperson: avdelingssjef Bjørn T. Berg, e-post .

Når kan jeg stemme?

Avstemningen er åpen fra tirsdag 24. april til tirsdag 15. mai kl. 16.

Vi oppfordrer alle om å bruke stemmeretten, slik at vi får en best mulig uravstemning.

Godt valg!

  • Del denne siden: