Forskerforbundet arbeider kontinuerlig med avtaleutvikling til det beste for medlemmene, og den nye rådgiveren/seniorrådgiveren blir tett involvert i dette. 

Arbeids- og ansvarsoppgaver vil være: 

  • Føre forhandlinger og løse tvister på grunnlag av våre tariffavtaler 
  • Bistå i utviklingen av lønns- og tariffpolitikk 
  • Delta i kurs- og tillitsvalgtopplæring 
  • Generell saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk 
  • Rådgiver for tillitsvalgte og medlemmer 

Vi ser etter deg med relevant høyere utdanning og noen års erfaring fra tariffarbeid og forhandlinger. Har du kunnskap om økonomiske beregninger knyttet til lønnsforhandlinger er det en fordel. Rådgiveren vil, i tillegg til å føre forhandlinger, delta i forhandlingsutvalg i Unio. Du må ha kjennskap til lov- og avtaleverk i arbeidslivet. 

Vår nye medarbeider er serviceorientert og omgjengelig og tåler hektiske dager. Strukturert og samarbeidsorientert arbeidsmetodikk faller naturlig. Evne til å formulere seg godt både muntlig og skriftlig er viktig. 

Forskerforbundet kan tilby en utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver i et ambisiøst og faglig sterkt forbund i vekst. Arbeidsmiljøet preges av høy grad av trivsel og lite turnover. Det vil være gode betingelser knyttet til både avlønning og øvrige goder, inkludert kompetanseutvikling. Vi holder til i lyse, trivelige lokaler i Oslo sentrum. 

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller Henrik Sandberg på 481 76 008.

Søknad med CV sendes via Compass. Søknadsfrist er 15. august 2024.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende. 

Om arbeidsgiveren

Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har over 25 000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforbund for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.