Urimelig av Nav

Av Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet.Innlegg i Forskerforum nr. 6/2019.

Hilde Gunn AvløypDebatten går om innholdet i og innføringen av Plan S. Våre medlemmer er sterkt involvert, aktørene er både nasjonale og internasjonale, og spørsmålene er mange. Tempoet i prosessen er svært raskt. En dag er jeg sikker på at nå har jeg oversikt. Den neste dagen har det blitt tatt et nytt grep eller en viktig aktør har justert eller endret sin innstilling – og hva er da status?

Hvordan forholde seg til en så komplisert plan som har innvirkning på mye av det som både institusjoner, fagmiljøer og enkeltforskere legger til grunn som viktige, og nødvendige, forutsetninger for forskningskvalitet og karriereveier?

Forskerforbundet har tatt grep for å sikre god og oppdatert informasjon, lett tilgjengelig og for alle. Både medlemmer og andre på jakt etter den enkle beskrivelsen, eller den dype innsikten, eller kanskje bare en oversikt over det komplekse feltet Plan S berører, kan få hjelp fra våre nettsider.

Vi har laget en samleside på Forskerforbundet.no som har fått overskriften «Plan S». Her har vi lagt inn all informasjon og uttalelser som vi mener er relevant for innhold og utvikling i saken. Informasjonen er satt opp kronologisk slik at du til enhver tid finner den siste utviklingen øverst på samlesiden. Og som vanlig er vi nøye på å vise alle sider av en sak, ikke bare våre egne uttalelser og begrunnelser. I tillegg har vi også med viktige medieoppslag der planen frontes av ulike interessenter på forskjellig grunnlag.

I skrivende stund er det også lagt på våre nettsider en nyhetssak med en systematisk og kortfattet beskrivelse av hva Plan S er, hva den berører av ulike problemstillinger, og hva Forskerforbundet eller andre viktige aktører har sagt og ment om innholdet eller implementeringen av planen. Betegnende nok har vi gitt denne oversikten tittelen «Plan S – hva og hvorfor?». Her ville alle interessenter til planen finne en grei forklaring på hva planen er og hvorfor den er fremmet. For dem som søker dypere innsikt på de forskjellige temaene i planen er det satt inn lenker som til fordypning av de enkelte temaene, eller til skriftlige uttalelser fra ulike aktører. Dette er en dynamisk side som vil oppdateres løpende etter som saken utvikles.

Et viktig tema som Forskerforbundet har frontet under utviklingen av Plan S er hvordan den påvirker den norske opphavsretten. Her vil jeg anbefale at man sjekker ut våre nettsider under «Opphavsrett og Open Access». Denne siden er utviklet av vårt ekspertutvalg over mange år, Opphavsrettsutvalget. Utvalget har også bidratt med utvikling av Forskerforbundets standpunkt til hvilken lisens som skal benyttes ved innføring av åpen tilgang til forskning