Tallet er 948

Av Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet.Innlegg i Forskerforum nr. 2/2019.

Hilde Gunn AvløypI 2016 kom det for første gang tall som viste at organisasjonsgraden i Norge er under 50 prosent. En etterfølgende justering i beregningsmetoden viser at dette nok har vært tilfellet siden 2008, men også at det i privat sektor vokser frem virksomheter der organisering ikke er tema. Et flertall blant de yrkesaktive er altså uorganiserte, fulgt av en utvikling der det blir stadig mindre vanlig å ikke organisere seg i deler av privat sektor. Det er alvorlige tall for alle oss som arbeider for et regulert, demokratisk og rettferdig arbeidsliv.

Ledelsen i Unio, LO, Akademikerne og YS har engasjert seg og for første gang gått sammen om å øke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv. Selv har jeg på vegne av Forskerforbundet og Unio deltatt i en arbeidsgruppe satt ned av alle de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden. Arbeidsgruppen har analysert og sett på utvikling av det ikke-organiserte arbeidslivet, og i regi av en analyse levert i samarbeid mellom Fafo og Afi også fått ny innsikt i hvorfor enkelte ansatte ikke organiserer seg. Jeg har skrevet om dette arbeidet tidligere under overskriften – Spør en uorganisert. Overskriften henspiller på resultatene fra analysen der spesielt de unge viser seg å være interessert i å organisere seg – men de har ikke blitt spurt!

Organisasjonsgraden er langt høyere i offentlig sektor (80 prosent) enn i privat (38 prosent), og blant offentlig ansatte med høyere utdanning er tallene enda høyere. Likevel har også vi i Forskerforbundet et ansvar for å øke organisasjonsgraden i våre grupper. Ikke minst kan vi gjøre mer for å sikre at en stadig større gruppe av utenlandske forskere og stipendiater, velger å organisere seg. Og vi satser også på å organisere studenter som er morgendagens arbeidstakere.

Vi jobber systematisk med rekruttering på alle nivåer i Forskerforbundet. Sentralt er vårt viktigste tiltak å utvikle flere kurs og bedre informasjon på engelsk, målrettede vervekampanjer og samarbeid med våre lokallag. Hvert nytt medlem er et lite skritt på veien mot et mer organisert arbeidsliv. Lokalt jobbes det aktivt med et omfattende rekrutteringsarbeid som lokallagene gjennomfører innenfor sine virksomheter.

Det er derfor utrolig hyggelig å oppsummere fjorårets medlemsutvikling i Forskerforbundet. 2018 ga oss en medlemsvekst på 4,13 prosent. Blant de yrkesaktive var veksten alene på 3,73 prosent. Totalt var vi 22 690 medlemmer ved utgangen av 2018. Aldri før har vi vært så mange.

948 flere medlemmer har vi blitt i 2018. Det er ca 2,6 nye medlemmer hver eneste dag. Hjertelig velkomne skal dere være, alle sammen!