Om å snu på steiner

Av Joar Flynn Jensen, organisasjonssjef i Forskerforbundet. Innlegg i Forskerforum nr. 5/2018.

Joar Flynn JensenAv bakgrunn er jeg teolog – for de fleste ranværinger et nokså utypisk utdanningsvalg. Da jeg en gang fikk spørsmål fra en gammel skolekamerat om hva jeg studerte, tok jeg høyde for dette da jeg svarte: «Eg studer teologi – veit du ke de é?» «Å ja», svarte hun forsikrende – «de må jo sekkert va speinnanes me steina å sånt?»

Geologi ville kanskje vært mer relevant, for vi driver mye med det i Forskerforbundet. Vi snur på steiner. De fleste steinene vi snur på i vår organisasjonsstruktur, konkluderer vi med at ligger godt, og så snur vi dem tilbake.

Men etter hvert som organisasjonen vokser, er det noen steiner som kanskje bør legges om?

I arbeidsprogrammet for inneværende periode heter det at vi skal evaluere Forskerforbundets organisasjonsstruktur for å gjøre det mer attraktivt for medlemmer å delta på lokalt og sentralt nivå. I den forbindelse skal vi vurdere om dagens landsråd bør gjøres om til et bredt sammensatt landsstyre, og vi skal vurdere våre fagpolitiske foreninger.

Dette er steiner vi har snudd på før, og etter høringer i organisasjonen anbefalte de fleste under landsrådet i mars at vi stort sett lar steinene ligge på plass.

Mens representantskapet er vårt øverste organ, leder hovedstyret virksomheten gjennom treårsperioden. Landsrådet bør fortsatt være et råd, ikke et landsstyre, og videreutvikles som arena med mer tid til de største politiske temaene og klart formulerte råd. Hovedstyrets saksnotater bør imidlertid gjøres tilgjengelige for tillitsvalgte gjennom hjemmesidenes tillitsvalgtportal, mener landsrådet. Hovedstyret har allerede fulgt opp det siste, og fra og med juni skal som hovedordning alle notater legges ut for de tillitsvalgte.

De fagpolitiske foreningene – som Forskerforbundets forening for lærerutdanning, for teknisk-administrativt personale og arkivarforeningen m.fl. – har varierende tilslutning. De utgjør et viktig supplement i vår struktur og bør videreføres, mener landsrådet, muligens med andre økonomiske tildelingsformer enn dagens. Samtidig bør vi styrke våre årlige sektorseminarer for de ulike lokallagstypene og benytte oss av medlemsbaserte ekspertutvalg i enda større grad enn nå.

Endelig anbefalte landsrådet at nestleder bør velges av representantskapet, ikke av hovedstyret. Dette vil i så fall være en ny ordning som forutsetter vedtektsendring under representantskapsmøtet i oktober.

Det kan være en sunn øvelse å fortsette å snu på steiner, selv om de største steinene stort sett blir lagt tilbake med mindre justeringer. Det betyr at vi har gode grunnsteiner og står solid. Når vi likevel stadig bestemmer oss for å snu på dem, er det kanskje like mye et uttrykk for at medlemmer og tillitsvalgte ønsker å legge til rette for mer innsyn og medvirkning i Forskerforbundets strategiske og politiske arbeid.

Våre medlemmer representerer den beste kunnskapen på mange områder. Å vende på noen steiner for å sikre oss deres medvirkning er derfor en god aktivitet som vi aldri bør slutte med. Førr de é jo speinnanes me steina å sånt!