Forskerforbundets internasjonale arbeid

Av Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet.Innlegg i Forskerforum nr. 8/2018.

Hilde Gunn AvløypEn økende internasjonalisering og utviklingen av den europeiske utdannings- og forskningspolitikken ligger til grunn for Forskerforbundets vurdering av engasjement og ressurser avsatt til internasjonalt arbeid.

I stor grad ser vi at mye av vårt internasjonale arbeid og samarbeid globalt har høyere utdannings- og forskningspolitikk som tema, men også utviklingen av det lønnspolitiske arbeidet, spesielt i Norden, er tema vi jobber ut fra. Forbundets deltagelse har i hovedsak vært motivert av å få informasjon om internasjonale saker og trender og knytte kontakter til andre tilsvarende fagorganisasjoner for gjensidig nytte og erfaringsutveksling.

Forbundet er medlem av Education International (EI) og har via dette medlemskapet tilgang og eierskap til flere organisasjoner og møtenettverk i europeisk og global sammenheng. I European Trade Union Committee for Education (ETUCE), som er EIs regionale organ i Europa, har Forskerforbundet to delegatplasser. Vi har fast representasjon i Higher Education and Research Standing Committee (HERSC).

Forskerforbundet deltar videre i en rekke øvrige møter og konferanser i europeisk eller global sammenheng der temaer berører våre interesser og områder. Et eksempel er Kunnskapsdepartementets dialog- og informasjonsmøter vedrørende europeisk utdanningspolitikk (FEU) og møtene med Bologna follow up group (BFUG). Møtene gir forbundet kanaler til informasjon om og mulighet for å påvirke det europeiske arbeidet innenfor høyere utdanning. Videre sikres forbundet ved vår deltakelse i disse møtene en mulighet til å følge dialogen om monitorering av institusjonell og akademisk frihet i Bologna-prosessen.

Et viktig forum for internasjonalt arbeid er møter og erfaringsutveksling med våre nordiske søsterorganisasjoner. Det nordiske møtet og det nordiske nettverket vurderes som det viktigste å pleie både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og mer generelt. Samtidig er også representantene fra de øvrige nordiske søsterorganisasjonene ressurspersoner i det europeiske utviklingsarbeidet og deltakende i europeiske og globale organisasjoner der også Forskerforbundet har interesser.

Forskerforbundet arrangerte for første gang et Brussel-seminar for erfarne tillitsvalgte i april i år. Seminaret ga deltakerne møte med nøkkelpersoner i Brussel med innsikt i overnasjonale trender og initiativ som har betydning for norsk arbeidslivspolitikk, høyere utdanning og forskning. På programmet sto møter med den norske EU-delegasjonen, EI, ETUCE og European Trade Union Institute (ETUI).

Det er min vurdering at den internasjonale aktiviteten først og fremst er nyttig for Forskerforbundets arbeid på den nasjonale arenaen. Både ved at det gir kunnskap om endringsprosesser og politiske diskurser i andre land som i all hovedsak også er bakgrunnsteppe for utviklingen i Norge, og ved at det gir et nettverk til fagforeninger i andre land og norske myndigheter.