Forskerforbundets hjernekraftpris 2023

Fristen for nominering av kandidater er 8. september 2023. Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere og alle medlemmer kan nomineres. Forskerforbundets hjernekraftpris tildeles et eller flere medlemmer av Forskerforbundet som gjennom sitt kunnskapsarbeid har gitt et betydelig bidrag til samfunnet.

Article Image

Illustrasjon: Lars Fiske

Har du en kollega som har gjort en viktig innsats innen forskning eller annet kunnskapsarbeid? En som utmerker seg ved å bruke sin kompetanse til å forandre verden, markere seg i samfunnsdebatten, flytte forskningsfronten, videreutvikle undervisning, ta i bruk nye arbeidsformer eller formidle kunnskap på nye måter?

 

Forskerforbundets 25.000 medlemmer bruker hver dag sin hjernekraft til å gjøre samfunnet litt bedre. Deres kunnskap, kompetanse og innsats er viktig på arbeidsplassen og for samfunnsutviklingen – lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt. Du finner dem på universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene, sykehusene, i offentlig forvaltning, i næringslivet og ved museer, arkiv og bibliotek. De representerer et viktig kunnskapsmangfold som på ulike måter utvikler samfunnet vårt. Med Forskerforbundets hjernekraftpris vil vi sette pris på deres innsats, og vise fram den viktige jobben våre medlemmer gjør.

Prisen kan gis til alle former for kunnskapsarbeid. Det kan være et forskningsprosjekt, en utstilling, en innovasjon, et undervisningsopplegg, en nyskapende publikumsformidling eller et annet samfunnsnyttig bidrag. Det viktige er at den nominerte har gjort en særlig betydningsfull innsats for samfunnet gjennom sitt kunnskapsarbeid.

Er du kurator? seniorforsker? rådgiver? arkivar? førsteamanuensis? ingeniør? ernæringsfysiolog? bibliotekar eller kanskje universitetslektor? Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere og alle medlemmer kan nomineres – uavhengig av arbeidsområde, stilling og arbeidssted. 

 

Forskerforbundets hjernekraftpris er på til sammen 200 000 kroner, og fordeles på én eller flere vinnere. Vinneren(e) får også et diplom utformet spesielt til dette formålet av kunstneren Lars Fiske. En komité innstiller inntil fem nominerte som mulig vinner av Forskerforbundets hjernekraftpris. Vinner kåres av Forskerforbundets hovedstyre 2. november. Prisen deles ut på Forskningspolitisk seminar 7. november 2023. 


KRITERIER FOR FORSKERFORBUNDETS HJERNEKRAFTPRIS

Frist for nominering av kandidater er 8. september 2023. 

Følgende krav gjelder for nominering: 

 • Alle som er medlemmer av Forskerforbundet kan nomineres. 
 • Det er mulig å nominere seg selv og å nominere andre.
 • Prisen blir normalt gitt til én mottaker, men den kan også gis til grupper som har samarbeidet om et felles prosjekt.
 • Forskerforbundets hjernekraftpris er personlig og det settes ikke krav til bruk av midlene. 

Forslag til kandidater skal begrunnes med en kort tekst på inntil 1000 ord:

 • Teksten må inneholde kandidatens navn og institusjonstilknytning, samt en begrunnelse for hvorfor kandidaten er aktuell for prisen. 
 • Teksten kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Den kan også skrives på samisk, med forutsetning om at en oversettelse på norsk eller engelsk vedlegges. 
 • Begrunnelsen vil være avgjørende for vurderingen av kandidaten.
 • Vedlegg vil ikke tas hensyn til. 
 • Nominasjonen må være skriftlig. Det kan ikke sendes inn audiovisuelle bidrag som videoer, medieoppslag, radiointervju, og liknende. 
 • Nominasjonen sendes til [email protected] innen 8. september 2023.

Kandidatene vil vurderes av en komité, som innstiller inntil 5 mulige vinnere. Vinner kåres av forbundets hovedstyre. 

Følgende kriterier er viktig i vurderingen: 

 • Kandidaten har gitt et betydelig bidrag innenfor forskning og/eller kunnskapsarbeid. 
 • Kandidaten har gjennom sin miljøskapende og kunnskapsfremmende innsats hatt en særlig betydning på arbeidsplassen og/eller eget fagmiljø.
 • Kandidaten viser en særlig evne til engasjement og bidrar til nyskaping innenfor sitt felt
 • Kandidaten utmerker seg med allsidighet og/eller nytenking i kommunikasjon og uttrykksformer.

Innstillingskomite: 

 • Kristin Dæhli (leder), tidligere hovedtillitsvalgt ved NTNU, nestleder i Forskerforbundet 2019–2021
 • Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker NUPI
 • Elisabeth Koren, avdelingsdirektør Norsk Maritimt Museum 
 • Aksel Kjær Vidnes, redaktør forskning.no