Lansering av Medbestemmelsesbarometeret

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) inviterer til digital lansering av rapporten «Måling og styring av arbeidstid» (Medbestemmelsesbarometeret 2021), tirsdag 15. februar kl. 9–11. Forskerforbundets nestleder Kristian Mollestad deltar i paneldebatt.

Kristian Mollestad, Ellen Dalen, Audun Ingvartsen, Kristin Utne, Marius Bækkevar, Medbestemmelsesbarometeret 2021

Kristian Mollestad, Ellen Dalen, Audun Ingvartsen, Kristin Utne, Marius Bækkevar, Medbestemmelsesbarometeret 2021

Medbestemmelsesbarometeret 2021 er en kvalitativ studie av arbeidstid, arbeidstidsordninger og erfaringer i fem bransjer. Arbeidsforskningsinstituttet har gjort casestudier med medlemmer i de fem fagforbundene som er med i Partnerskapet for Medbestemmelsesbarometeret. Tema er arbeidstidsordninger og digitalisering i arbeidslivet.

Lanseringsarrangementet er digitalt og du kan følge det her