Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2021

Nyheter fra Forskerforbundet

  Forskere og kliniske ernæringsfysiologer streiker ved sykehusene

  (04.06.2021) Unio er i streik ved sykehusene, og flere av Forskerforbundets medlemmer er tatt ut i streik. – Lønna for viktige utdanningsgrupper ved sykehusene er for lav, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

  Streik ved sykehusene

  (04.06.2021) – Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

  Dette betyr lønnsoppgjøret i staten for din lønn

  (03.06.2021) Etter en lang mekling hos Riksmekleren, kom Unio til slutt til enighet med staten om lønnsoppgjøret for 2021. Her kan du se hva lønnsoppgjøret betyr for din lønn.

  – Forskernes arbeidsbetingelser må inn i langtidsplanen

  (02.06.2021) – Den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må i langt større grad adressere arbeidsvilkår og rekruttering, sier Guro Lind. Hun mener dagens langtidsplan vier forskernes arbeidsbetingelser alt for lite oppmerksomhet.

  Støttet de streikende

  (01.06.2021) Forskerforbundets leder hadde med kanelboller til sine medlemmer i streik ved Munchmuseet, i tillegg til et klokkeklart budskap: – Utdanningsgruppene i kommunene må sikres høyere lønn.

  Enighet i mellomoppgjøret i staten

  (27.05.2021) Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen. – Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

  Streik i Oslo kommune

  (27.05.2021) Det blir streik i Oslo kommune etter at meklingen ble brutt torsdag formiddag. – Tilbudet innfrir ikke våre krav og løser ikke de problemene kommunen har, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

  Unio går til streik i kommunesektoren

  (27.05.2021) Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram, og Unio går dermed til streik i kommunene. – Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier Unios forhandlingsleder...

  Politi og forskere kan tas ut i streik

  (25.05.2021) Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. En eventuell streik vil ramme universiteter, høyskoler, polititjenester og forvaltning.

  De er Norges uunnværlige

  (12.05.2021) Har du tenkt på hvor avhengige vi er av dyktige offentlige ansatte som lærere, politi, sykepleiere og forskere – for dine barn, din trygghet, din helse og din fremtid? Disse yrkene er uunnværlige, men vi sliter med å skaffe kvalifiserte folk til flere av dem. Derfor må lønna opp!

  Hjernekraftprisen 2021

  (12.05.2021) Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til våre medlemmer! Frist for innsending er fredag 3. september 2021.

  The 2021 Brain Power Award

  (12.05.2021) To all members of Forskerforbundet (the Norwegian Association of Researchers): We hereby announce the 2021 Brain Power Award. Send us your story about the importance of R&D work! Deadline for submission is Friday, September 3, 2021.

  Revidert nasjonalbudsjett: Ingen penger til de unge forskerne

  (11.05.2021) – Det er godt dokumentert at mye forskning er satt på vent under pandemien, og mange stipendiater og postdoktorer venter fortsatt på forlengelse. Det er skuffende at regjeringen ikke finner midler til å hjelpe de unge forskerne i revidert nasjonalbudsjett, mener Guro Lind.

  Brudd i forhandlingene med Spekter

  (06.05.2021) Det ble i dag brudd i lønnsforhandlingene mellom Unio og Spekter. – Tilbudet vi fikk imøtekom ikke de utfordringene som er ute i helseforetakene, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

  Vil ha mer diskusjon rundt akademisk frihet

  (04.05.2021) Over hundre medlemmer deltok da Forskerforbundet inviterte til webinar om akademisk frihet. – Interessen kan tyde på for lite informasjon og diskusjon om temaet ved institusjonene, sier spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng.

< Forrige 1 2 3 4 Neste >