Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2021

Nyheter fra Forskerforbundet

  – Ønsker alle en fredelig jul

  (17.12.2021) – Mange av våre tillitsvalgte har lagt ned en ekstra stor innsats, og mange medlemmer har hatt betydelig merarbeid gjennom et krevende år. Jeg har lyst til å takke for innsatsen og ønske alle en fredelig jul og et godt nytt år, sier Guro Lind.

  Hederspris til Olaf B. Styrvold

  (15.12.2021) Forskerforbundets Hederspris er tildelt Olaf B. Styrvold, mangeårig hovedtillitsvalgt ved UiT Norges arktiske universitet. Vi gratulerer Olaf med velfortjent pris!

  Birgitte Olafsen ny generalsekretær

  (10.12.2021) Forskerforbundets hovedstyre har i dag ansatt Birgitte Olafsen (54) som ny generalsekretær i forbundet.

  Press på forskningstid – også i helseforetakene

  (10.12.2021) En ny medlemsundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer i helseforetakene, viser utstrakt bruk av fritiden for å kunne gjennomføre forskningsoppgavene. – Nok et eksempel på at norske forskere sliter med å finne tid til å forske, sier Guro Lind.

  Fronter bærekraft på Unios første kongress

  (08.12.2021) For første gang i historien møtes delegater fra alle tretten medlemsforbund i Unio til kongress. Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli vil løfte forskningens betydning for bærekraftsmålene.

  Akademisk frihet – en hovedsak i 2021

  (07.12.2021) I 2021 har akademisk frihet igjen fått stor oppmerksomhet – både i offentligheten og i Forskerforbundets egne aktiviteter. – Vi må gjøre mer for å ivareta og styrke den akademiske friheten, mener Guro Lind.

  Underviser mer, forsker mindre

  (02.12.2021) Underviserundersøkelsen 2021 viser at de vitenskapelig ansatte har brukt mer tid på undervisning, men mindre på forskning. Guro Lind etterlyser grep som reduserer tidspresset for forskerne.

  Bli med på forsikringskontorets julekalender

  (01.12.2021) Hver dag frem til jul kan du delta i forsikringskontorets julekalender. Her får du gode tips og råd, og du kan være med i trekningen av mange fine premier. Meld deg på, så får du e-post med dagens luke.

  Tredje svake forskningsbudsjett denne høsten: – Stortinget evner ikke å prioritere forskning

  (30.11.2021) Heller ikke budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV gir noen satsing på forskning og høyere utdanning. – Nå må en samlet sektor mobilisere for et forskningsløft fram mot budsjettkonferansen i mars, mener Guro Lind.

  Lengre arbeidsuke, mindre forskningstid

  (26.11.2021) Nifus nye tidsbruksundersøkelse viser at forskerne sliter med å finne tid til forskning, selv om de jobber enda mer enn før. – Bekymringsfullt både for rekrutteringen til forskeryrket og for kvaliteten på norsk forskning, mener Guro Lind.

  Frykter forskerflukt

  (22.11.2021) Antallet midlertidig ansatte ved norske universiteter og høyskoler står på stedet hvil. – Jeg frykter at det skal bli mindre interessant for unge akademikere å satse på en forskerkarriere, sier Guro Elisabeth Lind til avisa Klassekampen.

  – Vi når ikke bærekraftmålene uten forskerne

  (11.11.2021) – Forskere og undervisere er helt sentrale i arbeidet for å nå bærekraftmålene, mener Kristin Dæhli. I en ny rapport undersøker Fafo profesjonenes bærekraftarbeid.

  Forskeryrket i 2021 – høy usikkerhet, lav lønnsutvikling

  (09.11.2021) – Systemet må i mye større grad spille forskerne gode, sa Guro Lind da hun presenterte en ny forskermelding for statsråd Ola Borten Moe. Meldingen viser at forskeryrket er preget av usikkerhet, lav lønnsutvikling og for liten tid til å forske.

  Vinnere av Hjernekraftprisen 2021

  (09.11.2021) Vinnere av Hjernekraftprisen for 2021 er Sunniva Grønnslett (student ved Universitetet i Bergen), Ragnhild Irene Jacobsen (forsker ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU) og Morten Skumsrud Andersen (forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI).

  – Svært skuffende med nye kutt i UH-sektoren

  (08.11.2021) Universitetene og høyskolene må tåle ytterligere kutt i regjeringens tilleggsproposisjon for statsbudsjettet. – Stikk i strid med regjeringsplattformen, mener Forskerforbundets leder Guro Lind.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >