Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2020

Nyheter fra Forskerforbundet

  Jon Olav Bjergene ny sekretariatssjef i Unio

  (18.02.2020) Styret i Unio har ansatt Jon Olav Bjergene (52) som ny sekretariatssjef. Bjergene kommer til Unio fra stillingen som leder av forhandlingsavdelingen i Handel og Kontor. Han har tidligere jobbet som advokat og fagsjef i Unio.

  Nytt forslag til UH-lov lagt fram:
  – Positivt om midlertidighet, negativt for universitetsdemokratiet

  (13.02.2020) – Vi jubler for den tydelige beskjeden om at ekstern finansiering i seg selv ikke gir rett til midlertidig ansettelse, og for innstrammingen av postdoktorordningen. Men forslaget om pålagt ekstern styreleder må forkastes, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

  Forskerforbundets lønnspolitikk 2020–2022

  (10.02.2020) Forskerforbundets lønnspolitikk er grunnlaget for vårt lønnsarbeid for medlemmene i alle tariffområder. Lønnspolitikken skal bidra til at lokallag, tillitsvalgte og medlemmer kjenner de utfordringer, mål og verktøy man kan benytte i arbeidet med å nå de lønnspolitiske målsettingene.

  Feirer samefolkets dag

  (06.02.2020) – Opprettelsen av egne samiske kunnskapsinstitusjoner har vært viktig for hele det samiske samfunnet, sier høgskolelektor Elisabeth Utsi Gaup, som er Forskerforbundets tillitsvalgt ved Samisk høgskole i Kautokeino. I dag feirer hun og Forskerforbundet samefolkets dag.

  Hederspris til Gry Eva Alterskjær

  (31.01.2020) Under en tilstelning i Forskerforbundet ved NTNU i går, ble Gry Eva Alterskjær tildelt Forskerforbundets hederspris. Prisen ble delt ut av nestleder Kristin Dæhli. Vi gratulerer Gry Eva med en velfortjent hederspris!

  Velkommen til studentkonferansen 2020

  (28.01.2020) Vi inviterer til Forskerforbundets andre studentkonferanse 28.–29. mars på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Konferansen er gratis og forbundet dekker reise og opphold. Nå er programmet for konferansen klart!

  Sier opp avtale med Spekter

  (24.01.2020) Forskerforbundet og Tekna har hatt en avtale med Spekter, som har sikret blant annet helseforetakene muligheten til å ansette personer midlertidig i stillinger som postdoktor og stipendiat. Nå sies avtalen opp, fordi den praktiseres feil.

  Ny statsråd for forskning og høyere utdanning:
  – Hopper på et tog i fart

  (24.01.2020) – Iselin Nybø har igangsatt flere viktige prosesser for norsk forskning og høyere utdanning, som Henrik Asheim nå får i fanget. Det er viktig at disse prosessene ikke stopper opp, men tas i mål på en god måte, sier Guro Elisabeth Lind. Hun gleder seg til samarbeidet med den nye statsråden.

  Kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft

  (16.01.2020) Forskerforbundet, Unio og Utdanningsforbundet inviterer til samtale om hvordan arbeidsliv og utdanningssystem bør innrettes for å nå bærekraftsmålene. Følg direktesending fra arrangementet onsdag 5. februar kl 15.00–16:30.

  Feirer medlemsrekord

  (14.01.2020) Aldri før har så mange forskere og kunnskapsarbeidere organisert seg i Forskerforbundet. – Vi er ekstra glade for den høye medlemsveksten blant stipendiater, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

  Nye forslag skal begrense midlertidige ansettelser

  (10.01.2020) En arbeidsgruppe med representanter fra ni universiteter og høyskoler har levert Iselin Nybø en rapport med forslag til tiltak for å redusere bruken av midlertidighet. Noen er gode, mens andre er mer problematiske.

  – Lisenskrav utfordrer den akademiske friheten

  (10.01.2020) – Vi har lenge ment at den mest åpne lisensen som legges til grunn for åpen tilgang i Plan S, utfordrer forskernes rettigheter. Units nye utredning støtter langt på vei dette synet, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind. Hun mener krav om åpen publisering verken må begrense forskernes...

  Varm velkomst for utredning om postdoktorer

  (06.01.2020) Kunnskapsdepartementet ønsker å finne ut mer om karriereutviklingen til postdoktorer. – Det er flott at Nybø griper tak i postdoktorordningen og problematikken rundt postdoktorene. Dette er et viktig initiativ, sier leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.