Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Støtt kampanjen 1av5.no

Midlertidige stillinger og korte kontrakter er hverdagen for mange forskere. Forskere har en viktig rolle i å løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Men de største problemene løses ikke på korte kontrakter. Send en oppfordring om flere faste stillinger!

11.04.2019

1av5.no

(1av5.no)

Send en oppfordring om flere faste forskerstillinger på kampanjesiden 1av5.no

Regjeringen vil ha forskning i verdensklasse, men den høye bruken av midlertidige stillinger i akademia står i veien for Norges forskningsambisjoner. Mens snittet i arbeidslivet ligger på rundt ni prosent, er over dobbelt så mange forskere bare midlertidig ansatt – selv etter flere år i rekrutteringsstilling.

Når unge forskere hele tiden må sikte seg inn på kortsiktige prosjekter og resultater, blir forskningen mindre kreativ og veien til de store gjennombruddene lengre. Videre går vi glipp av forskertalenter, som kan velge mellom en forskerkarriere og tryggere jobber.

Den høye bruken av midlertidige stillinger gir stor usikkerhet for den enkelte forskeren, men først og fremst er det et stort samfunnsproblem.
Derfor krever Forskerforbundet flere faste forskerstillinger.

Støtt kampanjen!

Send en oppfordring om flere faste forskerstillinger og les mer på kampanjesiden 1av5.no

Se flere videoer her

(Kampanjen var aktiv fra januar til mai 2019)

  • Del denne siden: