Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2019

Nyheter fra Forskerforbundet

  Ingen konsekvensutredning av Plan S:
  – Stort ansvar på Nybø

  (19.02.2019) – Iselin Nybø tar på seg et stort ansvar for konsekvensene Plan S får for norske forskere, når hun velger å la være å konsekvensutrede planen. Det sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind etter dagens vedtak i Stortinget.

  – God omstilling krever god forankring

  (11.02.2019) – Hvis de krevende fusjonsprosessene i akademia skal komme i mål på en god måte, er institusjonene nødt til å ta seg tid til god forankring, sa Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind på Strukturkonferansen i Trondheim.

  Én av tre er misfornøyd med karrierevalget

  (07.02.2019) Én av tre som jobber med forskning og undervisning, sier seg ikke fornøyd med eget karrierevalg. Særlig er mange midlertidig ansatte misfornøyd. Det viser NIFU-undersøkelsen Apiks, en undersøkelse av karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia, som Forskerforum har omtalt.

  Lihkku beivviin!

  (06.02.2019) Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Lahkoe biejjine! Mii sávvat lihku Sámi álbmotbeivviin! Vi gratulerer med samefolkets dag 6. februar!

  Krever tiltak for bedre medbestemmelse

  (05.02.2019) På tross av stor utbredelse av det formelle tillitsvalgtapparatet, er medbestemmelsen i akademia under press. Det viser en fersk AFI-undersøkelse. – Arbeidsgiverne i UH-sektoren må gjøre mer for å sikre god medbestemmelse, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

  Unios utdanningskonferanse 2019

  (29.01.2019) Unios utdanningskonferanse, «Høyere utdanning i møte med de store samfunnsutfordringene» arrangeres 26.–27. mars 2019, og setter søkelys på hvordan norsk forskning og høyere utdanning kan bidra til det beste for samfunnet og for et arbeidsliv i stadig omstilling.

  Vår innovasjonspolitikk

  (28.01.2019) Forskerforbundets innovasjonspolitikk vektlegger kunnskapssektorens rolle og betydning for innovasjon og omstilling. En fremragende og godt utbygd kunnskapssektor, kombinert med gode muligheter for kompetansebygging er et viktig virkemiddel for å skape og ta i bruk innovasjon.

  Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler

  (21.01.2019) Forskerforbundet har utarbeidet en oppdatert oversikt som viser styringsform ved alle statlige universiteter og høgskoler. Oversikten viser styringsform ved de ulike nivåene ved institusjonen per januar 2019.

  Oppfordrer Nybø til å lytte

  (18.01.2019) Den nye regjeringserklæringen er lite konkret og forpliktende. Samtidig betyr en flertallsregjering at makt flyttes fra Stortinget til regjeringskontorene. – Nå blir det enda viktigere at Iselin Nybø lytter til sektoren og tar seg tid til å forankre regjeringens politikk, sier Forskerforbundets...

  Vår politikk for helsesektoren

  (17.01.2019) Forskerforbundet har medlemmer i helseforetakene med ulike fagbakgrunner og i en rekke ulike stillingskategorier på ulike stillingsnivå. Vår politikk for helsesektoren skal bidra til å synliggjøre utfordringene våre medlemmer opplever, og hva forbundet særlig vil arbeide med i sektoren.

  Se videoene fra 1av5.no

  (15.01.2019) Forskere har en viktig rolle i å løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Men de største problemene løses ikke på korte kontrakter. Send en oppfordring om flere faste stillinger på 1av5.no Kristin Gabestad Nørsett var midlertidig ansatt i 22 år. – Det verste med å være midlertidig...

  Støtt kampanjen 1av5.no

  (15.01.2019) Midlertidige stillinger og korte kontrakter er hverdagen for mange forskere. Forskere har en viktig rolle i å løse mange av utfordringene samfunnet vårt står overfor. Men de største problemene løses ikke på korte kontrakter. Send en oppfordring om flere faste stillinger!

  Verdiplattform og nytt arbeidsprogram 2019–2021

  (14.01.2019) Verdiplattformen og arbeidsprogrammet er Forskerforbundets fremste politiske dokumenter og angir Forskerforbundets overordnede mål og hovedoppgaver. Hefte med verdiplattform og arbeidsprogram kan bestilles fra sekretariatet.

  God medlemsvekst i 2018

  (10.01.2019) I 2018 fikk Forskerforbundet mer enn 2 000 nye medlemmer, og hadde en medlemsvekst på litt over 4 %. Ved utgangen av 2018 hadde vi totalt 22 700 medlemmer. Takk for strålende innsats til alle som har vervet nye medlemmer!

  Nytt år uten fast jobb?

  (02.01.2019) Alle vil midlertidighet til livs, men ved de største universitetene er nesten hver fjerde forsker uten fast jobb. Tallene for midlertidig ansatte forskere er stabilt høye på over 18 prosent. Les mer i Klassekampen.