Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medlemsundersøkelse om medbestemmelse og medvirkning

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomfører en undersøkelse om arbeidsforhold, medbestemmelse og medvirkning, på vegne av Forskerforbundet. Undersøkelsen er sendt til våre medlemmer i statlig tariffområde, og vi håper du vil ta deg tid til å svare.

10.10.2018

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge medlemmenes arbeidsforhold, med hovedvekt på medvirkning og medbestemmelse. Resultatene fra undersøkelsen vil presenteres for medlemmene i nyhetsbrev og andre fora, og vil bidra inn i Forskerforbundets kontinuerlige arbeid. Vi håper du vil bidra med dine erfaringer!

Det tar ca 12-15 minutter å svare på spørreskjemaet. Fristen for å besvare er mandag 22. oktober.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) gjennomfører undersøkelsen på vegne av Forskerforbundet. Deltakelse i undersøkelsen er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten å oppgi grunn. Resultatene fra undersøkelsen vil inngå i Forskerforbundets arbeid.

  • Del denne siden: