Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Oppretter studentutvalg

Forskerforbundet oppretter et eget ekspertutvalg med studentmedlemmer. Studentutvalget skal ivareta studentenes stemme og gi ledelsen råd i utdanningspolitiske spørsmål.

13.04.2018

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

Studentrepresentant Christina Kjeserud (nylig avgått) i samtale med forbundsleder Petter Aaslestad.

Forskerforbundet har de siste årene satset på studentrekruttering og har i dag over 1400 studentmedlemmer. Nå etableres et eget ekspertutvalg med studentmedlemmer som skal gi hovedstyret råd i relevante saker.

Studentutvalget skal bestå av 4-5 studentrepresentanter fra ulike studiesteder i landet, og skal innstilles av studentene selv på en egen studentkonferanse. 

- Mange unge velger å ikke fagorganisere seg, og vi må se etter nye måter å nå unge arbeidstakere på. Studentrekruttering er et viktig virkemiddel. Ved å opprette et eget studentutvalg håper vi å bidra til sterkere forbundstilknytning for studentmedlemmene, og enklere overgang fra studentmedlemskap til vanlig medlemskap, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Studentmedlemskap i Forskerforbundet er gratis, og innmelding kan gjøres her.

  • Del denne siden: