Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2018

Nyheter fra Forskerforbundet

  Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

  (18.12.2018) – Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet i dag.

  Økt andel kvinnelige forskere

  (14.12.2018) Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger på universiteter og høyskoler fortsetter å øke. – Dette er positive tall, men det gjenstår å øke andelen kvinner på professornivå, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

  Midlertidig avtale om særaldersgrenser

  (12.12.2018) Arbeidstakerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser i dag. - Avtalen er nødvendig fordi vi ikke klarte å komme i land med en endelig avtale i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

  – Hvorfor skulle ikke livet være kjedelig? Jeg avviser sånne problemstillinger.

  (10.12.2018) Avtroppende leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad forteller om hva han synes er viktigst i fagforeningsarbeidet, fremtiden og livet. Og om hva som er skikkelig dust. Les intervjuet i Forskerforum.

  Vil bevare og styrke viktig nasjonalt kunnskapssenter

  (04.12.2018) Regjeringen skal om kort tid ta stilling til en eventuell innlemmelse av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Folkehelseinstituttet. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad ber regjeringen sette faglige hensyn først når avgjørelsen tas.

  Ragnhild Lied gjenvalgt som Unio-leder

  (29.11.2018) Ragnhild Lied fortsetter som Unio-leder tre år til. Med seg får hun de samme nestlederne, Solveig Kopperstad Bratseth fra Norsk Sykepleierforbund og Kjetil Rekdal fra Politiets Fellesforbund.

  Vedtak fra Representantskapsmøtet 2018

  (29.11.2018) Protokollen fra Forskerforbundets representantskapsmøte 16.–17. oktober er nå godkjent, og vedtakene fra møtet er publisert på nettsiden vår. Du finner blant annet oppdaterte vedtekter samt justert Verdiplattform og nytt Arbeidsprogram 2019–2021.

  Løfterik kulturmelding

  (26.11.2018) Den nye kulturmeldingen legger vekt på samspillet mellom kunst og ytringsfrihet, og løfter fram forskningens betydning for kulturpolitikken. Den varsler også to viktige meldinger for Forskerforbundet.

  – Bevisste studenter er viktig for et demokratisk arbeidsliv

  (19.11.2018) I løpet av våren 2019 skal en ny studentorganisering for Forskerforbundet være på plass. Studenten som leder arbeidet, forsker selv på fagforeninger.

  – Uakseptabelt med lockout

  (16.11.2018) Forskerforbundet gir Sykepleierforbundet full støtte i konflikten med NHO Service og Handel. – Lockouten er et uakseptabelt virkemiddel mot en begrenset streik i helsektoren, sier forbundsleder Petter Aaslestad.

  – En klok avgjørelse

  (15.11.2018) Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er fornøyd med at det likevel skal arrangeres en nasjonal høringsrunde om Plan S.

  Vinnere av Hjernekraftprisen 2018

  (13.11.2018) Vinnere av Hjernekraftprisen for 2018 er Petter Bergerud, Universitetet i Bergen, for bidraget «Framtidens brobyggere», og Ikram Belghit og Nina Sylvia Liland, Havforskningsinstituttet, for bidraget «Superlarvene redder matavfallet».

  – Jeg har bare Plan S, ingen plan B

  (13.11.2018) – Plan S er ikke perfekt. Men mange har mistet det overordnede målet av syne – å snu en dysfunksjonell forretningsmodell til beste for spredningen av kunnskap, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i sin tale til Forskningspolitisk seminar.

  Viktig gjennomslag for kliniske ernæringsfysiologer

  (05.11.2018) Lenge har kliniske ernæringsfysiologer stått utenfor legemiddelforskriften og dermed gått glipp av viktig informasjon om legemidler. Nå endres forskriften. – Et viktig gjennomslag for oss, som vil gi bedre oppfølging av pasientene, sier Mandeep Kaur Bains, leder for Kliniske ernæringsfysiologers...

  Vil styrke grunnforskningen

  (23.10.2018) – Det samsvarer dårlig med regjeringens ambisjoner at veksten i forskningsbevilgninger er på et lavere nivå enn den samlede budsjettveksten, sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad under utdanningskomiteens budsjetthøring på Stortinget. Han foreslo å styrke forskningsbevilgningene med 100...

< Forrige 1 2 3 4 5 Neste >