Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Informasjon om Doktorgradsundersøkelsen 2017

NIFU gjennomfører denne vinteren en stor spørreundersøkelse blant ph.d.-kandidater og stipendiater ved alle norske læresteder med akkrediterte ph.d.-program.

10.02.2017

NIFU

(NIFU)

NIFU (Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning) har søkt og fått tilgang til navn og epostadresse til alle som var aktive på et ph.d.-program per oktober 2016 fra Database for høyere utdanning (DBH). Undersøkelsen er denne uken sendt ut elektronisk til ca. 8500 personer, og er den største og mest omfattende undersøkelsen som er gjennomført blant ph.d.-kandidater i Norge.

Undersøkelsen er finansiert av Forskerforbundet, og den er godkjent av personvernombudet ved Norsk senter for forskningsdata AS.

Det er frivillig å delta, men vi håper selvsagt at så mange kandidater som mulig tar seg tid til dette. Svarfristen er 14. mars 2017.

Undersøkelsen vil gi et systematisk datagrunnlag om stipendiater og ph.d.-kandidater ved norske læresteder.  Resultater vil formidles i løpet av våren/sommeren 2017.

Ta kontakt med prosjektleder Taran Thune eller Ingvild Reymert hvis noen har spørsmål om undersøkelsen.

  • Del denne siden: