Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Hjernekraftprisen 2017

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2017». Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bli med å synliggjør viktigheten av hjernekraft! Frist for innsending er 13. november 2017.

31.07.2017

Hjernekraftprisen 2017

(Hjernekraftprisen 2017) Forskerforbundet

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet. Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en forståelse for at satsing på FoU og kunnskap er viktige investeringer for framtida og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd, nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan sende inn bidrag, uavhengig av stilling og arbeidssted.

Bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medier, enten det er i form av en kronikk, et essay, en film, en utstilling eller andre måter å presentere budskapet om betydningen av FoU-aktivitet på. Bidraget bør  kommunisere godt til et allment publikum.

Prisen er på til sammen 100 000 kroner. En jury oppnevnt av hovedstyret i Forskerforbundet kårer det beste bidraget. Juryen består av Tora Aasland (tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister), Marit Slotnæs (debattredaktør i Morgenbladet), leder i Norsk studentorganisasjon og Petter Aaslestad (leder i Forskerforbundet). Les mer om tidligere tildelinger av Hjernekraftprisen her.

Juryen kårer en vinner av Hjernekraftprisen ut fra en vurdering av hvilket bidrag som har best kvalitet og formidlingsevne.

Prisen vil bli utdelt på et eget arrangement og kunngjort på Forskerforbundets nettsider.

Retningslinjer for bidragene til Hjernekraftprisen:

  1. Innsender av bidrag må være medlem av Forskerforbundet.
  2. Prisen tildeles på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede, samt på grunnlag av hvor godt bidraget kommuniserer til et allment publikum.
  3. Tekstbidrag må ikke overstige 8000 tegn (inkl. mellomrom). Bidrag som faller utenfor denne rammen, blir ikke vurdert.
  4. Audiovisuelle bidrag som film eller lydspor må ikke overstige 10 minutter. Bidrag som faller utenfor denne rammen, vil ikke bli vurdert.
  5. Bidragene kan være på norsk eller engelsk.
  6. Dersom en bidragsyter leverer flere bidrag vil hvert bidrag vurderes for seg.

Bidragene sendes til: eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen mandag 13. november 2017.

Audiovisuelle bidrag kan lastes opp her.

  • Del denne siden: