Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets Hjernekraftpris 2016

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2016». Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bli med å synliggjøre viktigheten av hjernekraft! Svarfrist 14. november 2016.

15.08.2016

Hjernekraftprisen 2016

(Hjernekraftprisen 2016) Forskerforbundet

Hjernekraftprisen ble opprettet i 2013 og er en del av Forskerforbundets kampanje «Hjernekraftverk». Formålet med prisen er å synliggjøre betydningen av forskning og utviklingsarbeid (FoU) for fremtidens velferd, nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, globalt og nasjonalt. Hjernekraftprisen skal bidra til at forskning og kunnskapsutvikling løftes opp i politikkens førstedivisjon og til å etablere en forståelse for at satsing på FoU og kunnskap er viktige investeringer for framtida.

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan sende inn bidrag, uavhengig av stilling og arbeidssted. Bidraget skal være en fortelling om betydningen av FoU-aktivitet, og må kommunisere godt til et allment publikum.

Bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medier, enten det er i form av en kronikk, et essay, en film, en utstilling eller andre måter å presentere budskapet om betydningen av FoU-aktivitet på. Alle innsendte bidrag vil kunne bli brukt i forbindelse med vår Hjernekraftverk-kampanje.

Prisen er på til sammen 100 000 kroner. En jury oppnevnt av Hovedstyret kårer de beste bidragene og fordeler prisen blant vinnerne. Juryen består av Tora Aasland (tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister), Marit Slotnæs (debattredaktør i Morgenbladet), leder i Norsk studentorganisasjon og Petter Aaslestad (leder i Forskerforbundet). Les mer om tidligere tildelinger av Hjernekraftprisen her.

Juryen kårer vinnerne av Hjernekraftprisen ut fra en vurdering av hvilke bidrag som har best kvalitet og formidlingsevne.

Prisen vil bli utdelt på et eget arrangement og kunngjort på Forskerforbundets nettsider.

Retningslinjer for bidragene til Hjernekraftprisen:

  1. Innsender av bidrag må være medlem av Forskerforbundet.
  2. Prisen tildeles på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede, samt på grunnlag av hvor godt bidraget kommuniserer til et allment publikum.
  3. Tekstbidrag må ikke overstige 8000 tegn (inkl. mellomrom). Bidrag som faller utenfor denne rammen, blir ikke vurdert.
  4. Audiovisuelle bidrag som film eller lydspor må ikke overstige 10 minutter. Bidrag som faller utenfor denne rammen, vil ikke bli vurdert.
  5. Bidragene må være på norsk eller engelsk.
  6. Dersom en bidragsyter leverer flere bidrag vil hvert bidrag vurderes for seg.

Bidragene sendes til: eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen mandag 14. november 2016.

Audiovisuelle bidrag kan også lastes opp her.

  • Del denne siden: