Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Bjørn T. Berg ny avdelingssjef for arbeidslivsavdelingen

Hovedstyret har ansatt Bjørn T. Berg (47) som avdelingssjef for den nye arbeidslivsavdelingen i Forskerforbundets sekretariat. De tidligere avdelingene for lønns- og arbeidsvilkår og fagpolitikk er slått sammen til én avdeling fra 1. februar 2016.

01.02.2016

Avdelingssjef Bjørn T. Berg

(Avdelingssjef Bjørn T. Berg) Foto: Camilla Moe Røisland

Fra samme dato går forhandlingssjef Frank O. Anthun over i ny stilling som spesialrådgiver i generalsekretærens stab. Anthun har vært forhandlingssjef i Forskerforbundet siden 1992.

Bjørn T. Berg er cand. polit. i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt i Forskerforbundet siden 2000, og har også arbeidet ved Høgskolen i Hedmark og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, samt vært lokal tillitsvalgt og medlem av høgskolestyret ved Høgskolen i Hedmark. 

– Forskerforbundet har høy kompetanse og gjør en god jobb både innenfor tariff, lovsaker og fagpolitikk. Det er en rekke berøringspunkter mellom disse fagområdene. Sammenslåingen til en ny avdeling gir oss bedre mulighet til å kunne se saker i sammenheng og til å kunne gjøre en enda bedre jobb for medlemmene, sier Bjørn T. Berg.

Arbeidslivsavdelingen består av tre seksjoner; tariffseksjonen, juridisk seksjon og fagpolitisk seksjon.

Stillingen som fagsjef/seksjonsleder for fagpolitisk seksjon er nå lyst ut.

Se oversikt over Forskerforbundets ansatte

  • Del denne siden: