Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2016

Nyheter fra Forskerforbundet

  1 av 5 forskere får ikke fast jobb

  (20.12.2016) Andelen midlertidig ansatte i akademia øker for andre år på rad, til tross bred enighet om at andelen er alt for høy. – Vi får ikke flere fast ansatte uten en lovendring, slår Forskerforbundets leder Petter Aaslestad fast. Han ber kommunalministeren rydde opp.

  Krever rettssikkerhet for forskere

  (19.12.2016) – Det har så store konsekvenser å få beskyldninger om uredelighet mot seg at man må ha mulighet til å renvaske seg, uavhengig hvilket aktsomhetsnivå uredeligheten påstås å være på, sier generalsekretær i Forskerforbundet Hilde Gunn Avløyp til Forskerforum.

  Storsuksess på 6 minutter og 40 sekunder

  (15.12.2016) – Det har vært utrolig inspirerende å se forskere vise sin betydning på en så engasjerende måte, sier organisasjonssjef i Forskerforbundet Joar Flynn Jensen. Høstens PechaKucha-turne samlet fulle hus – og også du kan få med deg høydepunktene.

  Gode tiltak i fagskolemeldingen, men symbolske studiepoeng forvirrer

  (05.12.2016) – Jeg vil rose regjeringen for å styrke fagskolene og anerkjenne deres betydning for norsk arbeidsliv. Men innføringen av symbolske «studiepoeng» er bare egnet til forvirring, og bør lukes bort i stortingsbehandlingen, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

  Nye budsjettkutt rammer forskning og undervisning

  (05.12.2016) For tredje år på rad ender budsjettforhandlingene med kutt i grunnbevilgningene til universiteter og høyskoler. – Kuttene rammer kvaliteten på forskning og undervisning, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

  Ny Hovedavtale og Hovedtariffavtale – Den norske kirke

  (02.12.2016) Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for Forskerforbundets medlemmer i Den norske kirke er avsluttet, og tirsdag kveld 29. november ble protokollen mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene undertegnet.

  – Stillingsvernet er svekka

  (29.11.2016) Høgsterett har gitt UiO medhald i at ein oppsagt forskar ikkje har fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis. – Avgjerda medfører ei svekking av stillingsvernet for vitskapleg tilsette, seier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet. Ho utfordrar Stortinget til å endre lova.

  – En kjempeseier for ansatte på Nasjonalmuseet

  (24.11.2016) – Partene har kommet til enighet om at det å ha ansvar for forskning og faglig oppdatering skal prioriteres, også med lønn. Det er en kjempeseier, sier Ida Bronken, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet. De ansatte får også beholde pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.

  Fortsatt offentlig tjenestepensjon for Forskerforbundets medlemmer i Virke

  (21.11.2016) – Det var helt avgjørende for oss å få på plass et resultat som sikret medlemmenes pensjonsrettigheter. Det klarte vi til slutt, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til enigheten i meklingen mellom Virke og Unio.

  Verdenskonferanse for høyere utdanning og forskning i Accra

  (21.11.2016) Education International arrangerte sin 10. globale konferanse om høyere utdanning og forskning i Accra i Ghana, 14.–16. november. Forskerforbundet var til stede.

  Meklingsløsning for Unio-forbundene i Virke (HUK-området)

  (19.11.2016) Partene anbefalte i morgentimene lørdag meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i Virke.

  Enighet om ny tariffavtale ved Nasjonalmuseet

  (17.11.2016) Tirsdag 15. november ble det ført forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat, YS og Unio om ny tariffavtale for de ansatte ved Nasjonalmuseet.

  Politikerne undertegnet Forskerløftet

  (15.11.2016) Samtlige stortingspartier undertegnet i dag Forskerløftet – en erklæring til støtte for akademisk frihet og en oppfordring til forskere om å delta i samfunnsdebatten.

  Medbestemmelsesbarometeret:
  – Urovekkende utvikling

  (07.11.2016) – Den norske arbeidslivsmodellen er et stort fortrinn for samfunnet vårt. Da er det svært bekymringsfullt at en lavere andel av de ansatte opplever å ha innflytelse på sin egen arbeidssituasjon, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til Medbestemmelsesbarometeret 2016.

  Forskerforbundet møtte UiO i Høyesterett

  (07.11.2016) Kan en oppsagt forsker få fortrinnsrett til en stilling som førsteamanuensis? Det skal Høyesterett nå avgjøre. Forskerforbundet møtte Universitetet i Oslo i Høyesterett torsdag 3. november. Les mer i Forskerforum.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >