Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Utvalg skal se på tjenestemannsloven

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Utvalget skal legge frem sin rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 2015.

13.02.2015

Utvalget skal blant annet vurdere om det kan være aktuelt å ha like bestemmelser for statsansatte som for dem som er omfattet av arbeidsmiljøloven.

Utvalgets medlemmer har en allsidig og god kompetanse både med arbeidsgiverrepresentanter fra statlige virksomheter og med representanter fra de fire hovedsammenslutningene i staten, LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Advokat/fagsjef Henrik Dahle representerer Unio i utvalget, som ledes av advokat Ingeborg Moen Borgerud.

– Det er mye spennende og utfordrende som skjer med arbeidslivslovgivningen nå. Arbeidstidsutvalget, endringene i arbeidsmiljøloven og nå også tjenestemannslovgivningen. På alle områdene skal Unio være en konstruktiv kraft, sier Henrik Dahle.

  • Del denne siden: