Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Undersøker akademisk frihet

En gruppe forskere ved Universitetet i Lincoln undersøker den akademiske friheten i Europa. Nå står Norge for tur, og alle vitenskapelig ansatte ved et universitet eller en høyskole oppfordres til å svare.

18.05.2015

I disse dager går det ut et brev til alle landets rektorer om å bidra til gjennomføringen av en undersøkelse om akademisk frihet i Europa som et ledd i forskningsprosjektet SAFE – Safeguarding Academic Freedom in Europe. Her tar man sikte på at alle vitenskapelig ansatte skal få muligheten til å si sin mening om hvordan ulike sider ved akademisk frihet ivaretas i praksis i dag.

Resultatene fra Norge vil bli sammenlignet med resten av Europa. Målet er å bidra til debatt om akademisk frihet og finne gode løsninger på hvordan den kan ivaretas og samtidig medvirke til å etablere gode standarder internasjonalt.

Forskerforbundet oppfordrer alle sine medlemmer til å delta i undersøkelsen.
Følg denne lenken

– Akademisk frihet er av avgjørende betydning, ikke bare for de vitenskapelig ansatte, men også for samfunnet som helhet, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad. Han viser til at den akademiske friheten blant annet skal sikre at de ansatte både kan kritisere myndigheter og næringsliv og stille dem faglig til ansvar.

– Slik sett er akademisk frihet en bærebjelke i demokratiet og en rettighet som tilkommer hele folket, ikke et privilegium for noen utvalgte. Samfunnet må ha tillit til at forskningen ved landets universiteter og høyskoler utføres på en kritisk og uavhengig måte, påpeker Aaslestad.

I Norge ble den akademiske friheten lovfestet for universiteter og høyskoler fra 2008. Den akademiske friheten synes dermed å være juridisk ivaretatt.
– Det er likevel viktig for oss hvordan dette etterleves i praksis. Vi er derfor spente på hvordan de vitenskapelig ansatte ser på mulighetene til å drive kritisk og uavhengig forskning og undervisning, avslutter Aaslestad

Funn fra undersøkelsen vil presenteres på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 17. november 2015, som i sin helhet er viet problemstillinger knyttet til akademisk frihet.

  • Del denne siden: