Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tjenestemannslovutvalget skal se på midlertidighet

Et utvalg som skal vurdere tjenestemannsloven får utvidet mandat. Utvalget skal også foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger.

28.07.2015

I forbindelse med at Stortinget gjorde vedtak om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven, ble det inngått en avtale mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF. Utvidelsen av tjenestemannslovutvalgets mandat er en oppfølging av denne avtalen.

Kunnskapsdepartementet (KD) har som oppfølging av avtalen besluttet at det skal settes ned en arbeidsgruppe i departementet som skal kartlegge bruken av midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren.

Arbeidsgruppen er gitt samme frist som lovutvalget, 18. desember 2015.

  • Del denne siden: