Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rapport om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

– Unio har en rekke krav til en eventuell ny modell for offentlig tjenestepensjon. Vi vil kreve en god og forutsigbar pensjon som varer livet ut. Samtidig må pensjonsordningen ta hensyn til kvinner som i større grad enn menn jobber deltid. Dette er utfordringer den nye arbeidsministeren får i fanget, sier Unio-leder Anders Folkestad.

17.12.2015

Unio-leder Anders Folkestad

(Unio-leder Anders Folkestad) Foto: Unio

Uttalelsen kommer i forbindelse med at en departemental arbeidsgruppe torsdag la fram en rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsregler fra dagens ordninger. Unio har en rekke krav til en eventuell ny modell for offentlig tjenestepensjon.

– Unio vil kjempe for gode og rettferdige pensjonsvilkår som er tilpasset yrkesmønsteret i offentlig sektor. I den sammenhengen vil jeg minne om at utdanning er lavt verdsatt i offentlig sektor, sier Folkestad.

Arbeids- og sosialdepartementet: Ny rapport om offentlig tjenestepensjon (17.12.15)

  • Del denne siden: