Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Innspill til statsbudsjettet 2017

Forskerforbundet oppfordrer regjeringen til en brei og kraftfull forskningsinnsats. Vi ønsker en styrking av hele utdannings- og forskningssektoren gjennom økte basisbevilgninger. Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2017.

13.11.2015

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2016

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2016)

En forskningsinnsats som ikke er rettet inn mot å heve hele akademia undervurderer forskningens muligheter og Norges potensial som kunnskapsnasjon. En smal satsing legger ikke maksimalt til rette for framveksten av nye, verdensledende miljøer.

Forskerforbundet foreslår:

  • Muligheten for å forske i arbeidstiden går inn som kvalitativ styringsparameter i sektormål 1 «Høy kvalitet i utdanning og forskning».
  • Reversér kostnadskuttet på 0,6% for forsknings- og utdanningsinstitusjonene – FoU-aktiviteter og utdanning må skjermes.
  • Basisbevilgningen til universiteter og høyskoler med liten FoU-andel styrkes.
  • Fullfinansiér fusjonsprosessene i universitets- og høyskolesektoren. På basis av institusjonenes rapportering bevilges en realistisk kompensasjon for fusjonsutgiftene i revidert nasjonalbudsjett og i budsjettforslaget for 2018.
  • Styrk basisbevilgningen til forskningsinstituttene med 100 mill kroner for å sikre en sterk instituttsektor som kan tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy kvalitet.
  • Sett av 50 mill kroner på Kap 328 til opprettelse av et program hvor museene kan søke om støtte til forskningsprosjekter hos Kulturdepartementet.
  • Del denne siden: