Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets Hjernekraftpris 2015

Til alle medlemmer i Forskerforbundet: Forskerforbundet kunngjør med dette Hjernekraftprisen 2015. Send inn ditt bidrag til mer og bedre hjernekraft! Svarfrist 9. november 2015.

19.08.2015

Hjernekraftprisen 2015

(Hjernekraftprisen 2015) Forskerforbundet

Hjernekraftprisen ble opprettet i 2013 og er en del av Forskerforbundets kampanje «Hjernekraftverk». Formålet med prisen er å synliggjøre betydningen av forskning og utviklingsarbeid (FoU) for fremtidens velferd, nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, globalt og nasjonalt. Vi ønsker å bidra til at forskning og kunnskapsutvikling løftes opp i politikkens førstedivisjon slik at det kan etableres en forståelse for at satsing på FoU og kunnskap er de viktigste investeringer vi gjør for framtida.

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan sende inn bidrag uavhengig av stilling og arbeidssted. Bidraget skal være en fortelling om betydningen av FoU-aktivitet, og må kommunisere godt til et allment publikum.

Bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medier, enten det er i form av en kronikk, et essay, en film, en utstilling eller andre måter å presentere budskapet om betydningen av FoU-aktivitet på. Alle innsendte bidrag vil kunne bli brukt i forbindelse med vår Hjernekraftverk-kampanje.

Prisen er på 100 000 kroner. En jury oppnevnt av Hovedstyret kårer de beste bidragene og fordeler prisen blant vinnerne. Les mer om tidligere tildelinger av Hjernekraftprisen her.

De innsendte bidragene, i form av fortellinger om FoU, som juryen mener har best kvalitet og formidlingsevne får Hjernekraftprisen.

Prisen vil bli utdelt på et eget arrangement og kunngjort på Forskerforbundets nettsider.

Retningslinjer for bidragene til Hjernekraftprisen:

  1. Innsender av bidrag må være medlem av Forskerforbundet.
  2. Prisen tildeles på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede, samt på grunnlag av hvor godt bidraget kommuniserer til et allment publikum.
  3. Tekstbidrag må ikke overstige 8000 tegn (inkl. mellomrom). Bidrag som faller utenfor denne rammen, blir ikke vurdert.
  4. Audiovisuelle bidrag som film eller lydspor må ikke overstige 10 minutter. Bidrag som faller utenfor denne rammen, vil ikke bli vurdert.
  5. Bidragene må være på norsk eller engelsk.
  6. Dersom en bidragsyter leverer flere bidrag vil hvert bidrag vurderes for seg.

Bidragene sendes til: eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen mandag 9. november 2015.

  • Del denne siden: