Forskere er usikre på hva de kan uttale seg om på Facebook

Flere forskere har opplevd kritikk fra universitetsledelse etter utspill på sosiale medier, skriver Aftenposten. Leder for Forskerforbundet, Petter Aaslestad, understreker at alle forskere har rett til fritt å uttrykke sine faglige synspunkter, også gjennom sosiale medier.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

– Det ville være viktig og nyttig for ansatte i universitets- og høyskolesektoren å få formulert noen kjøreregler for hva som er akseptable og juridisk sett tillatte ytringer, sier Erling E. Guldbrandsen, professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), til Aftenposten.

Han er en av flere forskere som nå etterlyser retningslinjer for akademikere når de diskuterer i sosiale medier. Etter selv å ha opplevd å bli kalt inn på teppet av universitetsledelsen for å forsvare egne utspill og diskusjoner på Facebook, kontaktet Guldbrandsen Forskerforbundet for juridisk rådgivning.

– Det var oppløftende å snakke med dem. Mange forskere tror at å kritisere styre og stell er illojalt overfor arbeidsgiver, men det viste seg at vi som er akademisk ansatte har mye videre rammer for ytringsfrihet enn det jeg har fått inntrykk av på universitetet, sier han.

Les hele saken i Aftenposten