Stopp ulovlig omsetning av kulturgjenstander fra Irak og Syria

Regjeringen har gått ut med en appell til norske fagmiljøer om å vise aktsomhet og bidra til å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander fra Syria og Irak.

Illustrasjonsfoto: St.Simeon-kirken i Syria

Illustrasjonsfoto: St.Simeon-kirken i Syria

Den pågående plyndring og utsmugling av kulturgjenstander og historisk materiale som skjer i regionen rundt Irak og Syria er svært alvorlig. Vi vil på det sterkeste henstille norske fagmiljøer, samlere og næringsdrivende som kunsthandlere, antikvariater og museer, om å utvise særlig aktsomhet.

Vi viser i denne forbindelse til bestemmelsene i norsk lovverk som regulerer innførsel og omsetning av antikviteter og kulturgjenstander som kan stamme fra disse områdene, heter det i den felles appellen fra utenriksminister Børge Brende og kulturminister Torhild Widwey.

I Norge gjelder forbud mot innførsel og omsetning av kulturgjenstander som er ulovlig utført fra Irak og Syria. Regjeringen har i tillegg nylig gitt økonomisk støtte til Unescos handlingsplan for Irak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander.

For at mottiltakene skal kunne ha tilsiktet effekt, er det av ytterste viktighet at fagmiljøer og publikum slutter solidarisk opp om de tiltak som er iverksatt for å stoppe ulovlig omsetning.

Alle berørte aktører, potensielle kjøpere og aktuelle myndigheter oppfordres derfor om å utvise særlig aktsomhet når det gjelder gjenstander som kan stamme fra Syria eller Irak.

Det vises i denne forbindelse til forskerens plikt til å unngå forskning på gjenstander med uklar eller omstridt proveniens, jf. uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH), om forskning på materiale med usikkert eller ukjent opphav, 30. juni 2005.

Relatert informasjon

In English: Appeal to halt illicit trafficking of cultural objects from Iraq and Syria

Fellesappell fra utenriksminister Børge Brende og kulturminister Torhild Widvey

NESH: Gjenstander med tvilsomt opphav