Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2015

Nyheter fra Forskerforbundet.

  Godt nytt for de uten fast jobb

  (18.12.2015) I dag la et regjeringsnedsatt utvalg fram sine anbefalinger til ny tjenestemannslov. – Forslaget er godt nytt for alle de som er midlertidig ansatt i staten, og må følges opp av regjeringen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  Rapport om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

  (17.12.2015) – Unio har en rekke krav til en eventuell ny modell for offentlig tjenestepensjon. Vi vil kreve en god og forutsigbar pensjon som varer livet ut. Samtidig må pensjonsordningen ta hensyn til kvinner som i større grad enn menn jobber deltid. Dette er utfordringer den nye arbeidsministeren får i...

  Økt bruk av midlertidige ansettelser

  (14.12.2015) Etter noen år med nedgang, peker pilene igjen oppover for midlertidighetsstatistikken ved norske universiteter og høyskoler. – Dette er skuffende tall. Det viser at de tiltak man har foretatt ikke er tilstrekkelige, sier leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad til Forskerforum.no.

  Vår politikk for instituttsektoren

  (14.12.2015) Hovedstyret har vedtatt Forskerforbundets politikk for instituttsektoren. Forskerforbundet arbeider for å synliggjøre instituttsektorens betydning for kunnskapsproduksjonen og for å sikre gode betingelser for forskning og faglig utvikling i sektoren.

  Nytt om Forskerforbundets forsikringer

  (09.12.2015) Vi har i disse dager lansert vår nye forsikringsportal. Den har fått utvidet funksjonalitet og et mer moderne uttrykk. I tillegg til å kunne kjøpe nye forsikringer finner du nå vilkår, forsikringsbevis og fakturakopier på Min side.

  Ragnhild Lied valgt som ny Unio-leder

  (08.12.2015) Representantskapet i Unio har valgt Ragnhild Lied til ny leder. Hun etterfølger Anders Folkestad som går av etter 14 år som Unio-leder. Ragnhild Lied overtar som leder for de vel 330.000 medlemmene i Unios 12 medlemsforbund fra årsskiftet.

  Hovedavtalen i staten og KS forlenget

  (04.12.2015) Den 27. november 2015 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om å forlenge Hovedavtalen i staten fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.

  Vi holder stengt fredag 11. desember

  (01.12.2015) Forskerforbundets sentrale sekretariat flytter til Tullins gate 2 ved Holbergs plass (SAS-hotellet) i Oslo. I forbindelse med flyttingen holder vi stengt fredag 11. desember. Mandag 14. desember 2015 er vi på plass i nye lokaler.

  Akademisk frihet under press?

  (30.11.2015) Den akademiske friheten ble lovfestet i 2007, men mye tyder på at det ikke er fulgt opp med en praksis som gjør den reell.

  – Statsbudsjettet reduserer universitetenes handlingsrom

  (27.11.2015) Forskerforbundet reagerer på enda høyere «effektiviseringskutt»: – Universitetene og høyskolene er allerede effektive, sier leder Petter Aaslestad til Forskerforum.no. Han mener kuttet får en svært uheldig effekt for universitets- og høyskolesektoren.

  Gratulasjoner og innspill til landets ordførere

  (19.11.2015) Forskerforbundet sendte i vinter sine valginnspill til fylkes- og lokallagene i alle de politiske partiene. Nå har vi sendt gratulasjoner samt en påminnelse om våre innspill til alle ordførere etter høstens kommunevalg.

  Vedtak fra Representantskapsmøtet 2015

  (16.11.2015) Protokollen fra Forskerforbundets representantskapsmøte 20.–21. oktober er nå godkjent, og vedtakene fra møtet er publisert på nettsiden vår. Du finner blant annet oppdaterte vedtekter samt ny Verdiplattform og Arbeidsprogram 2016–2018.

  Innspill til statsbudsjettet 2017

  (13.11.2015) Forskerforbundet oppfordrer regjeringen til en brei og kraftfull forskningsinnsats. Vi ønsker en styrking av hele utdannings- og forskningssektoren gjennom økte basisbevilgninger. Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2017.

  Forskere skal få bedre råd om karriere

  (10.11.2015) Skal de beste talentene bli i akademia, må det tilbys bedre karriereveiledning, mener Universitets- og høgskolerådet. Tirsdag arrangerer Det Norske Videnskaps-Akademi seminaret «Veien etter doktorgrad» med utgangspunkt i UHRs utredning. Les mer på forskerforum.no.

  Lettere å få godkjent utenlandsk utdanning

  (10.11.2015) Nå skal det bli lettere å få godkjent kvalifikasjoner i høyere utdanning på tvers av landegrenser. Det kan bli viktig for å integrere flyktninger her i landet, skriver Kunnskapsdepartementet.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >