Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2015

Nyheter fra Forskerforbundet.

  Rapport om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

  (17.12.2015) – Unio har en rekke krav til en eventuell ny modell for offentlig tjenestepensjon. Vi vil kreve en god og forutsigbar pensjon som varer livet ut. Samtidig må pensjonsordningen ta hensyn til kvinner som i større grad enn menn jobber deltid. Dette er utfordringer den nye arbeidsministeren får i...

  Vår politikk for instituttsektoren

  (14.12.2015) Hovedstyret har vedtatt Forskerforbundets politikk for instituttsektoren. Forskerforbundet arbeider for å synliggjøre instituttsektorens betydning for kunnskapsproduksjonen og for å sikre gode betingelser for forskning og faglig utvikling i sektoren.

  Ragnhild Lied valgt som ny Unio-leder

  (08.12.2015) Representantskapet i Unio har valgt Ragnhild Lied til ny leder. Hun etterfølger Anders Folkestad som går av etter 14 år som Unio-leder. Ragnhild Lied overtar som leder for de vel 330.000 medlemmene i Unios 12 medlemsforbund fra årsskiftet.

  Akademisk frihet under press?

  (30.11.2015) Den akademiske friheten ble lovfestet i 2007, men mye tyder på at det ikke er fulgt opp med en praksis som gjør den reell.

  Gratulasjoner og innspill til landets ordførere

  (19.11.2015) Forskerforbundet sendte i vinter sine valginnspill til fylkes- og lokallagene i alle de politiske partiene. Nå har vi sendt gratulasjoner samt en påminnelse om våre innspill til alle ordførere etter høstens kommunevalg.

  Innspill til statsbudsjettet 2017

  (13.11.2015) Forskerforbundet oppfordrer regjeringen til en brei og kraftfull forskningsinnsats. Vi ønsker en styrking av hele utdannings- og forskningssektoren gjennom økte basisbevilgninger. Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2017.

  Kunnskapsdepartementet klargjør om forlengelse for stipendiater og postdoktorer

  (09.11.2015) Forskerforbundet ba Kunnskapsdepartementet klargjøre reglene om forlengelse av ansettelsesperioden for stipendiater og postdoktorer, da forskriften er uklar på flere punkter. Les svarbrevet fra departementet.

  Forskere vil ha nullmoms

  (06.11.2015) Universitetenes elektroniske vitenressurser må likestilles med nyhetsmediene, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp til Klassekampen.

  Brev til UD om situasjonen i Bahrain

  (03.11.2015) Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund er bekymret for vår fengslede fagforeningskollega i Bahrain, Mahdi Abu Dheeb. Organisasjonene har nå tatt opp hans situasjon i et brev til utenriksminister Børge Brende.

  Høringsuttalelse om endring av forskningsetikkloven

  (30.10.2015) Kombinasjonen av usikre tilsettingsvilkår og prestasjonsbaserte tellekanter på individnivå er uheldig både med hensyn til å fremme forskningskvalitet og god forskningsetikk. Det skriver Forskerforbundet i høringsuttalelse om foreslåtte endringer i forskningsetikkloven.

  EU lanserer Science4Refugees

  (29.10.2015) Europakommisjonen har lansert Science4Refugees, et initiativ som kobler sammen flyktninger og asylsøkere med vitenskapelig bakgrunn med relevante utlyste stillinger ved forskningsinstitusjonene.

  Solidaritet med flyktningene

  (22.10.2015) Resolusjon vedtatt av Forskerforbundets representantskap 21. oktober 2015: Flyktningkrisen i Europa har utviklet seg til en humanitær katastrofe. Akkurat nå er tusenvis av desperate mennesker på flukt over Middelhavet og gjennom Europa. Mange har kommet til Norge.

  Ny finansieringsmodell for universiteter og høyskoler

  (19.10.2015) – Regjeringen foreslår kun små endringer. Siden dagens modell i all hovedsak fungerer godt, så er vi fornøyd med det, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  Behov for forsterket budsjettinnsats

  (16.10.2015) – Det er et godt kunnskapsbudsjett, men basisbevilgningene til institusjonene burde vært tydeligere prioritert, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet. Onsdag deltar vi på budsjetthøring på Stortinget.

  Forskerforbundet støtter TV-aksjonen

  (15.10.2015) Forskerforbundet gir kr. 19.728,- (1 krone per medlem) til årets TV-aksjon, og oppfordrer medlemmene til å stille som bøssebærere på søndag. Det er Regnskogfondet som er mottaker av midlene fra årets TV-aksjon.

< Forrige 1 2 3 4 Neste >