Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vinnere av Hjernekraftprisen 2013

Forskerforbundets Hjernekraftpris for 2013 tildeles Åsmund Husabø Eikenes, Carol Holm-Hansen og Frode Ernst Haverkamp.

06.01.2014

Hjernekraftprisen 2013

(Hjernekraftprisen 2013) Forskerforbundet

– Mottakerne får prisen for sin evne til å formidle sammenhengen mellom kunnskap, forskning og samfunnsnytte. Prisvinnernes bidrag utmerket seg med å være korte, men samtidig forståelige og med tydelig innhold, sier Tora Aasland, leder av juryen.

Hjernekraftprisen er en del av Forskerforbundets Hjernekraftverk-kampanje. Kampanjen har som formål å synliggjøre den betydningen FoU og kunnskapsutvikling har for vår framtid, både innen velferd, næringsliv og samfunnsutvikling. Prisen skal øke forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av FoU og kunnskap.

Blant mange gode bidrag ble disse tre plukket ut som vinnere:

Celledelingen hos bananfluen
Åsmund Husabø Eikenes, Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet

Jurybegrunnelse: Ved hjelp av få ord viser Eikenes sammenhengen mellom nysgjerrighetsdrevet forskning og samfunnsnytte. Celledelingen hos bananfluen kan ikke overføres til menneske, noe som gjør de fleste til et stort spørsmålstegn når Eikenes forteller om jobben sin. Men det er før han forklarer om hvordan kunnskap oppstår. Han viser hvordan grunnforskningens oppgave er å finne fram detaljrikdommen i naturen. Svarene kan andre bruke til å finne fram nye mirakelkurer.

Hurtigtest for tuberkulose
Carol Holm-Hansen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for smittevern

Jurybegrunnelse: Holm-Hansen får prisen for god kommunikasjon gjennom effektiv bruk av fakta. Med enkle beskrivelser av helsevesenet i fattige land viser hun betydningen av utvikling av raskere tester for tuberkulosesmitte. Hurtigtesten for tuberkulose kan redusere ventetiden med opp til 80 prosent. Den vil gi tidligere behandling, begrenset smittefare og sparte liv.  Så enkelt og konkret viser Holm-Hansen fram verdien i sitt arbeid.

Åpning mot det hellige
Frode Ernst Haverkamp, Nasjonalmuseet, Avdeling for eldre og moderne kunst

Jurybegrunnelse: Haverkamp får prisen for sin lett tilgjengelige og nyskapende kunnskapsformidling gjennom kunstutstillingen «Åpning mot det hellige». Utstillingen kombinerte tekst, film og bilde og gav et bredt publikum innsikt i et ellers vanskelig tilgjengelig nybrottsarbeid i nederlandsk kunst fra 1400- og 1500-tallet.

Om Hjernekraftprisen:

  • Prisen skal fremme norsk hjernekraft og forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av investering i FoU og kunnskap.
  • Mottakere av prisen skal være medlemmer av Forskerforbundet som evner å formidle betydningen av egen eller andres FoU-aktivitet.
  • Prisen blir tildelt på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede samt om bidraget kommuniseres bra til et allment publikum.
  • Det er avsatt 100 000 kroner til prisen som juryen fordeler blant de tre beste tekstene.

Juryen for Hjernekraftprisen har bestått av:

  • Tora Aasland, fylkesmann i Rogaland og tidligere statsråd for høyere utdanning og forskning
  • Ola Magnussen Rydje, leder Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Marit Karine Slotnæs, debattredaktør Morgenbladet
  • Petter Aaslestad, leder Forskerforbundet og professor i litteraturvitenskap ved NTNU
  • Del denne siden: