Ny avtale om midlertidig tilsetting

Forskerforbundet og Tekna har inngått avtale med Spekter som regulerer midlertidig tilsetting av stipendiater og postdoktorer.
– Vi er veldig fornøyd med å få på plass en avtale som rydder opp i uklare og til dels ulovlige tilsettingsforhold, sier Frank Anthun, forhandlingssjef i Forskerforbundet.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Avtalen gjelder fra 1. september 2014 og omfatter alle som er ansatt av en arbeidsgiver som er medlem i Spekter. Det er blant annet helseforetakene, flere statlige bedrifter og private bedrifter innen samferdsel og kultur.

Avtalen er helt identisk med tilsvarende avtale Forskerforbundet har med Abelia/NHO, og sikrer at stipendiatene og postdoktorene får de samme rettighetene som stipendiater og postdoktorer ved universiteter og høyskoler.

I avtalen står følgende:

  1. Stipendiater kan tilsettes midlertidig når den tilsatte skal benytte arbeidstiden til kompetansegivende arbeid for å oppnå en doktorgrad.
  2. Postdoktorer kan ansettes midlertidig når den tilsatte skal benytte arbeidstiden til forskning som uomtvistelig er relevant i forhold til å bygge opp professorkompetanse.
  3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

Avtalen omfatter også nærmere retningslinjer for tilsettingsforholdene. Psykologforeningen blir også part i avtalen.