Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten lagt frem

Onsdag 7. mai la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler. Rapportene tar for seg utviklingen i norsk forskning og ved norske universiteter og høyskoler.

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten. Illustrasjon: Kunnskapsdepartementet

Rapportene for 2014 viser at det aldri har vært flere forskere i Norge, og at det har blitt 12 000 flere forskere i Norge siden 2001. Tilstandsrapporten viser at selv om mye er bra ved norske universiteter og høyskoler, har vi også store utfordringer, skriver Kunnskapsdepartementet.

Forskningsbarometeret viser at Norge er svært attraktivt for utenlandske forskere. De siste ti årene har det blitt 50 prosent flere utenlandske forskere ved universiteter og høyskoler. Og hele 96 prosent flere i næringslivet. 

– Vi har grunn til å tro at dette er en god tilbakemelding til norske forskningsmiljøer. Norge trenger gode utenlandske forskere. Nå må vi sørge for at flest mulig ønsker å bli, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Han er likevel bekymret for kvaliteten på norsk forskning. Norske forskningsartikler brukes for eksempel langt mindre enn artikler fra svenske og danske institusjoner. 

– Det er bekymringsverdig når forskningsbarometeret viser at det ikke på noe fagområde hevder en norsk institusjon seg som ledende i Norden.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Forskningsbarometeret har i år en egen temadel om forskermobilitet.