Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2014

Nyheter fra Forskerforbundet.

  Markeringer mot svekket arbeidsmiljølov

  (19.12.2014) 28. januar blir det politiske markeringer mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. – Regjeringen har fortsatt ikke sikret flertall for sitt forslag. Vi har gode muligheter til å påvirke Stortinget dersom vi lykkes med mobiliseringen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  LO, Unio og YS til politisk streik 28. januar

  (18.12.2014) LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven».

  Unio oppfordrer til politisk streik

  (16.12.2014) Styret i Unio valgte i dag å oppfordre medlemsforbund og medlemmer til å gå til politisk streik som en markering mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

  Unio ber Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

  (08.12.2014) Unio ber i en resolusjon partiene på Stortinget avvise statsråd Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven. Resolusjonen ble vedtatt på Unios representantskapsmøte i dag.

  Kan svekke den frie forskningen

  (05.12.2014) Regjeringen foreslår å utvide adgangen til bruk av midlertidig ansettelse i arbeidslivet. – Færre vil få fast jobb, også ved forskningsinstituttene. Det skaper utrygghet for den enkelte, for fagmiljøene og kan svekke forskningens uavhengighet, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  Skolepenger gir et svakere samfunn

  (01.12.2014) Gjennom gratisprinsippet investerer vi i hverandre, uansett bakgrunn og personlig økonomi. Slik får vi et mer variert og sterkere samfunn, både økonomisk og sosialt, skriver to studentmedlemmer i Forskerforbundet i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

  Unios konferanse for høyere utdanning og forskning

  (28.11.2014) Unio inviterer tillitsvalgte i medlemsforbundene til konferanse på Holmenkollen Park Hotell i Oslo 25.-26. mars 2015. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil åpne konferansen.

  Innspill til statsbudsjettet 2016

  (25.11.2014) Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst 3 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal gå til FoU. Det er ingen grunn til at vi skal være dårligst i Norden, skriver Forskerforbundet i vårt innspill til statsbudsjettet for 2016.

  Forskerforbundets kommentarer til budsjettavtalen

  (24.11.2014) – Budsjettavtalen retter opp noen av de groveste feilene på kunnskapsområdet i regjeringens forslag, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet i en kommentar til budsjettforliket i Stortinget.

  Forskningsrådet med ny policy for grunnleggende forskning

  (24.11.2014) Forskningsrådet skal bidra til mer grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet og gode karrieremuligheter for yngre forskere i bredden av sine virkemidler. Grunnleggende forskning av høy kvalitet skal være et bærende element i tematiske satsinger i Forskningsrådet.

  Tre i matte er godt nok for en norsklærer

  (19.11.2014) Regjeringen ønsker å heve karakterkravet fra 3 til 4 for opptak til lærerutdanningene. – Du kan bli en utmerket norsklærer uten å ha en firer i matte, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

  Jo større, jo bedre?

  (18.11.2014) Vi har ingen prinsipielle innvendinger mot dannelse av større enheter, enten det skjer ved sammenslåinger eller nettverksdannelser. Vårt utgangspunkt er at det er bra dersom det øker kvaliteten, skriver Petter Aaslestad i et innlegg i Dagens Næringsliv.

  Internasjonal fagforeningskonferanse for høyere utdanning og forskning

  (14.11.2014) Education Internationals 9. verdenskonferanse for medlemsorganisasjonene som organiserer ansatte i høyere utdanning og forskning ble avholdt i Brussel 10.-12. november 2014.

  Hvor kommer forskningsveksten?

  (14.11.2014) – Det er et paradoks. Regjeringen bruker mer enn noen gang på forskning over statsbudsjettet, men de fleste institusjonene får redusert handlingsrom, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet i en kommentar til NIFUs gjennomgang av statsbudsjettet for 2015.

  Nei til studieavgift

  (10.11.2014) Fire av åtte rektorer sier at de ønsker å droppe skolepenger til utenlandsk studenter, selv om støtten til det kuttes i statsbudsjettet. – Det betyr ikke at kuttforslaget til regjeringen er ufarlig, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >