Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2014

Nyheter fra Forskerforbundet.

  Markeringer mot svekket arbeidsmiljølov

  (19.12.2014) 28. januar blir det politiske markeringer mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. – Regjeringen har fortsatt ikke sikret flertall for sitt forslag. Vi har gode muligheter til å påvirke Stortinget dersom vi lykkes med mobiliseringen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

  LO, Unio og YS til politisk streik 28. januar

  (18.12.2014) LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven».

  Unio oppfordrer til politisk streik

  (16.12.2014) Styret i Unio valgte i dag å oppfordre medlemsforbund og medlemmer til å gå til politisk streik som en markering mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

  Unio ber Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

  (08.12.2014) Unio ber i en resolusjon partiene på Stortinget avvise statsråd Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven. Resolusjonen ble vedtatt på Unios representantskapsmøte i dag.

  Innspill til statsbudsjettet 2016

  (25.11.2014) Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst 3 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal gå til FoU. Det er ingen grunn til at vi skal være dårligst i Norden, skriver Forskerforbundet i vårt innspill til statsbudsjettet for 2016.

  Forskningsrådet med ny policy for grunnleggende forskning

  (24.11.2014) Forskningsrådet skal bidra til mer grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet og gode karrieremuligheter for yngre forskere i bredden av sine virkemidler. Grunnleggende forskning av høy kvalitet skal være et bærende element i tematiske satsinger i Forskningsrådet.

  Spøker det for den offentlige tjenestepensjonen?

  (03.11.2014) Regjeringen Solberg har ennå ikke sagt hvordan de ønsker å endre de offentlige tjenestepensjonene. Det kan spøke for både «30 år», «sluttlønn» og «offentlig AFP», skriver Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

  Appell fra de europeiske fagforeningene i høyere utdanning og forskning

  (27.10.2014) Den europeiske paraplyorganisasjonen ETUCE har vedtatt en appell om å forsvare Europas vitenskapelige og akademiske potensial.

  Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2015

  (27.10.2014) Forskerforbundet er svært kritisk til at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2015 innfører en reform for å avbyråkratisere og effektivisere alle offentlige virksomheter uavhengig av hvilke aktiviteter som utføres. Det synes underlig at effektivitetskutt ikke er mer forankret i...

  Er undervisning og forskning «byråkrati»?

  (21.10.2014) Da Unio møtte Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité mandag for å legge fram sine synspunkter på regjeringens statsbudsjett, gjorde Forskerforbundets leder Petter Aaslestad et poeng av regjeringens forslag om en reform for å avbyråkratisere og effektivisere fra og med 2015.

  Forskerforbundet hardt ut mot kutt i studiestøtte

  (20.10.2014) – Studieavgiften er et kamuflert forslag om kutt i bevilgningene til høgskoler og universiteter, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

  Høring – forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

  (16.10.2014) Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår på høring. Det skal etableres en prøveordning med 300 slike ansettelser, og forskriften vil regulere vilkårene knyttet til denne ansettelsesformen. Høringsfristen er 10. januar 2015.

  Statsbudsjettet 2015 – utvidede kommentarer

  (10.10.2014) – Det er en del gode satsninger i budsjettet, men også en del kutt vi er skeptiske til. Vi hadde ventet mer fra en regjering som omtaler kunnskap som vår nye olje, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

  (08.10.2014) Onsdag 8. oktober la regjeringen frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Regjeringen varsler opptrapping på 1,4 milliarder kroner til utstyr, rekrutteringsstillinger og tiltak for å få flere til å delta i europeisk forskningssamarbeid.

  Vil ha en nasjonal kunnskapsplan

  (07.10.2014) – Forskning og høyere utdanning trenger det transportsektoren har; en konkret og forpliktende plan som følges opp av Stortinget, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

< Forrige 1 2 3 4 Neste >