Vil heller forske enn å undervise

Aftenposten: I en NIFU-undersøkelse fra 2010 sa åtte av ti universitetsansatte at de var mer interessert enn å forske. - Det handler om ressursmangel, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet tror ikke undersøkelsen gir et rikitg bilde av de universitetsansattes vurdering av undervisning og forskning. Han mener forklaringen ligger i ressurssituasjonen.

- Det er ikke en indre drift blant universitetsansatte å ikke bry seg om studentene. Men setter du av tilstrekkelig tid til veiledning og oppfølging strekker ikke ressursene til. Mer ressurser til utdanningsinstitusjonene vil bedre denne situasjonen. Hvem vet om ikke noen hundre millioner ekstra vil få opp kvaliteten og gjennomstrømningen? Det har vi tro på, sier Aaslestad til Aftenposten.

 Les hele saken i Aftenposten 31.10.2013.